مریم . ر

RAMZ

برایت یک بغل مریم که مست ازمی شوی هردم...صمیمانه دعا کردم...

امتیاز
127810
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
2

دلم ی دنیا شکسته ... لطفا دلیلش رو نپرسید... فقط تا میتونید ...

2

مدلینگ...

1

شما بگید حق با کیه؟؟دختر:عشقم میخوام یه چیزی بگم ولی قول بده...

مدلینگ...

احساسم را فقط برای تو به حراج میگذارم... فقط برای تو... به ه...

من از تو سبز می شوم و تو از من...به هم که گره بخوریم... بختم...

مدلینگ...

مدلینگ...

احساسم را برای تو به حراج میگذارم... فقط برای تو... به هرقیم...

مدلینگ...

مدلینگ ...