دل نوشته....... ♥مَثلا چـــــــــــــــے میشُد یِڪے واسہ من پُست قَشَنگ میزاشت؟!............♥ ♥مَثلا چـــــــــــــــے میشُد یِڪے تا اِسمِ من میومد لبخَند میزَد؟!...................♥ ♥مَثلا چـــــــــــــــے میشُد یِڪے شَبا بہ من فِڪر میکَرد تا خوابِش بِبَره؟!.....♥ ♥مَثلا چـــــــــــــــے ...

دل نوشته....... ♥مَثلا چـــــــــــــــے میشُد یِڪے واسہ من پُست قَشَنگ میزاشت؟!............♥ ♥مَثلا چـــــــــــــــے میشُد یِڪے تا اِسمِ من میومد لبخَند میزَد؟!...................♥ ♥مَثلا چـــــــــــــــے میشُد یِڪے شَبا بہ من فِڪر میکَرد تا خوابِش بِبَره؟!.....♥ ♥مَثلا چـــــــــــــــے میشُد یِڪے مُہم تَرین قِسمَتِہ زِندِگیش من بودم؟!.......♥ ♥مَثلا چـــــــــــــــے میشُد یِڪے تَحَمُل اشکامو نَداشت؟!.........................♥ ...

ساعـــــت هــــا #Online میـــمونـی کـــه فــقـــط بـــهـش ثـــابـــت کنـــــی توام مثـــــه اون دورتـــ شلـوغــه و فـــقــط درگــیـــره اون نیــستـــــی ولـــی کـــی میـفهـــمه تـــمـــام اون ســاعتا داری Online بــودنـشو نــگاه میــــکنـــــی...??

ساعـــــت هــــا #Online میـــمونـی کـــه فــقـــط بـــهـش ثـــابـــت کنـــــی توام مثـــــه اون دورتـــ شلـوغــه و فـــقــط درگــیـــره اون نیــستـــــی ولـــی کـــی میـفهـــمه تـــمـــام اون ســاعتا داری Online بــودنـشو نــگاه میــــکنـــــی...??

💢 Ignore people who think they know more about you than you do . . 💢 ادمایی که فکر میکنن شمارو بهتر از خودتون میشناسن نادیده بگیرید . 🌌🌧

💢 Ignore people who think they know more about you than you do . . 💢 ادمایی که فکر میکنن شمارو بهتر از خودتون میشناسن نادیده بگیرید . 🌌🌧

💢 Don't let small minds convince you that your dreams are too big . . 💢 نذار که ذهن‌های کوچیک تو رو متقاعد کنند که رویاهات خیلی بزرگ هستند . ☄

💢 Don't let small minds convince you that your dreams are too big . . 💢 نذار که ذهن‌های کوچیک تو رو متقاعد کنند که رویاهات خیلی بزرگ هستند . ☄

تولیدات ملی🤣

تولیدات ملی🤣

مژه کدومتونه؟🤣

مژه کدومتونه؟🤣

🤣🤦‍♂️

🤣🤦‍♂️

#عید_الفطر_العظیم_مبارک_علیکم

#عید_الفطر_العظیم_مبارک_علیکم

#عید_الفطر_العظیم_مبارک_علیکم

#عید_الفطر_العظیم_مبارک_علیکم

#خرمشهرها_درپیش_است🇵🇸🇮🇷 #خرمشهر_آمدیم_کربلا_می_آییم_قدس_خواهیم_آمد🇮🇷🇮🇶🇵🇸 #قدس_خرمشهر_دیگر_میشود🇮🇷💪🇵🇸

#خرمشهرها_درپیش_است🇵🇸🇮🇷 #خرمشهر_آمدیم_کربلا_می_آییم_قدس_خواهیم_آمد🇮🇷🇮🇶🇵🇸 #قدس_خرمشهر_دیگر_میشود🇮🇷💪🇵🇸

#خرمشهرها_درپیش_است🇵🇸🇮🇷

#خرمشهرها_درپیش_است🇵🇸🇮🇷

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان