RaaHaaaaaa
رهاRaaHaaaaaa@

ولی من‌‌نح‌دوص‌داشتنیم••͜🖤
‌نح‌واص‌کسے‌مهمم"‹🕊›"
بود‌نبودم‌فرق‌ندارح••͜🌙
من‌ک‌بمیرم‌!"‹🤺›"
تهش‌یکم‌دیرتر‌میخابید!••͜🕊
زود‌جام‌پر‌میشح!••͜📀🖤
#خــــــدا
نه نیاز به وقت قبلی دارد،
نه امروز و فردا می‌کند
#صبح باشد یا #شب
حالت خوش باشد یا ناخوش
لبخند بزنی یا گریه کنی
با لبخند همیشگی‌اش
شنوندۀ تمام حرف‌هایت است
35دنبال شده‌ها
1616دنبال کننده گان
8مطلب
11kامتیاز