Tork_kizi

RahaESI

در درون شهر کوران دردها دارم ز بینایی...

امتیاز
13780
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه

و چه خوشبختی‌ای است، داشتن آشنایی که ، تو را غریبه وار می‌بی...

3

از آدمهای مذهبی(نما) بترسید!آنان به درجه ای رسیده اند که مطم...

7

یکروز می آیی که مندیگر دچارت نیستماز صبر ویرانم ولیچشم انت...

1

کاش می‌شد، آدم...گاهی فقط گاهی به اندازه نیاز بمیرد ، بعد ...

1

تو مرا آزردیکه خودم کوچ کنم از شهرتتو خیالت راحت!میروم از قل...

1

سکوت را می‌پذیرماگر بدانم روزی با تو سخن خواهم گفتتیره بختی ...

5

در موسیقی سنتی یک گوشه‌ای هست به‌نام سَلمَک‌.یک جایی بین پرد...

1

بعضی از آدم هازیر سنگینی حجاب هم وقیحند....!بعضی از آدم هابا...

1

:smirking_face::smirking_face:...

2

همینقدر یواشکی، همینقدر خواستنی و همینقدر پاک...:-)

1

چه مرگ زیبایی..آدم بمیرد برای خنده های کسی!

عشق یعنی صد ساله دیگمبهش حسی که داری توی دلت جوونهعشق یعنیهم...

گیجم...مثل اسفند ، که معشوقه ی زمستان استاما...همه میخواهند ...

1

اگر روزی تصادفی از کنارم رد شدیسعی میکنم انقدر غریبه به نظر ...

خدا کند یه اتفاق خوب بیافتد وسط زندگیمانوسط بی حوصلگی های رو...