رهبرࢪمونھ

رهبرࢪمونھ

بازی جدید بهاری ها

بازی جدید بهاری ها

رهبر از مشکلات خبر دارد و می تواند آن ها را حل کند اما به شرطها و شروطها!!

رهبر از مشکلات خبر دارد و می تواند آن ها را حل کند اما به شرطها و شروطها!!

وفات حضرت زینب سلام الله علیها تسلیت باد 🖤⁦🕊️⁩🥀
۱

وفات حضرت زینب سلام الله علیها تسلیت باد 🖤⁦🕊️⁩🥀

روز مرد به شیر مردان واقعی مبارک⁦❤️⁩
۵

روز مرد به شیر مردان واقعی مبارک⁦❤️⁩

یاعلی🌹یاعلی🌹یاعلی🌹یاعلی 🌹 یاعلی 🌹 یاعلی 🌹 یاعلی 🌹 یاعلی 🌹 یا...
۲

یاعلی🌹یاعلی🌹یاعلی🌹یاعلی 🌹 یاعلی 🌹 یاعلی 🌹 یاعلی 🌹 یاعلی 🌹 یا...

💥مرز بی رحمیِ ما، نسبت به #پدر انمان، 
#LiveLikeAli
۱

💥مرز بی رحمیِ ما، نسبت به #پدر انمان، #LiveLikeAli

روز مهندس
۱

روز مهندس

حاج قاسم

حاج قاسم

حضرت عشق⁦❤️⁩

حضرت عشق⁦❤️⁩

لیلة الرغائب

لیلة الرغائب

#اعتماد_به_خدا

#اعتماد_به_خدا

#ولنتاین
۴

#ولنتاین