من بغل می خوااااااااااااااااااااااااااااام
۱

من بغل می خوااااااااااااااااااااااااااااام

این دو برادر اینجا نشستن هی
۱

این دو برادر اینجا نشستن هی

خوشش اومده
۱

خوشش اومده

چی زدن معلوم نیست؟
۱

چی زدن معلوم نیست؟

عاشق شده

عاشق شده

بوستون کنه وای.................

بوستون کنه وای.................

ه ه ه ه ه ه
۱

ه ه ه ه ه ه

لایکن بخدا به جای بر نمیخورهلایکن دعات کنم من گدای لایکم

لایکن بخدا به جای بر نمیخورهلایکن دعات کنم من گدای لایکم

لاک داره خدای

لاک داره خدای

زندانیم

زندانیم

اونای که اول اسمشون با s تورو خدا لایک کنن

اونای که اول اسمشون با s تورو خدا لایک کنن

من لایک می خوام

من لایک می خوام

تورو خدا لایک کنیدتورو جوون عزیزتون
۱

تورو خدا لایک کنیدتورو جوون عزیزتون

خدای من همه رو لاک میکنم کسی مارو لاک نمیکنه باشهمرامتونو

خدای من همه رو لاک میکنم کسی مارو لاک نمیکنه باشهمرامتونو

12345678900000000000

12345678900000000000