بچه جنوب( خوزسـ

Rezayasi

بیقرار هیچ قراری نبوده ام
مگر قراری که با تو بستم و هرگز نیامدی👇

خوزستانی ام..بهبهانی ام..از قوم بزرگ لر.. بختیاری و بویراحمدی ام ..ساکن بندرامام کارمند پتروشیمی
متاهل
دریا و من چقدر شبیه ایم گر چه باز
من سخت بیقرارم و او بی قرار نیست

بااو چه خوب میشود ازحال خویش گفت
دریا که از اهالی این روزگار نیست...

‏«سلامًا على من يعرفون معنى الحُب ولا يملكون حبيبًا...‏ سلام...
۳

‏«سلامًا على من يعرفون معنى الحُب ولا يملكون حبيبًا...‏ سلام...

عصرتون به دور از دلتنگی...
۳

عصرتون به دور از دلتنگی...

بعد یکسال دست به قلم شدن بهتر ازین نمیشه
۷

بعد یکسال دست به قلم شدن بهتر ازین نمیشه

لعنتی
۱۱

لعنتی

آدمها را زمانی كه نياز به شنيده شدن دارند بشنويد نه زمانی كه...
۴

آدمها را زمانی كه نياز به شنيده شدن دارند بشنويد نه زمانی كه...

یاد چشمان قشنگت..
۵

یاد چشمان قشنگت..

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من...

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من...

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ع
۲

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ع

محل کارم

محل کارم

چشمان تو
۱۰

چشمان تو

مادر
۱۰

مادر

دلتنگ
۷

دلتنگ

توووو
۶

توووو