خانومه نویسنده ^^

Roman.kade

استارت رمانِ جدید رو حمایتای شما میزنه !
+رمآن عِشق دیوآر بهـ دیوآر
+رُمآن ایمآن
+رُمآن آقآ وَخآنُم فَرآتَر اَز شِیطآن
+کپیـ ممنوع

امتیاز
141550
دنبال‌کنندگان
542
دنبال‌‌شوندگان
17
مورد‌ علاقه
33

با یه رمان جدید و متفاوت چطورین؟ :thinking_face:

12

#فرهنگ:electric_light_bulb:اگر همه شب به جای تماشای تلویزیون...

18

[۲]برای چند لحظه از کسری بدم اومد ، پسرایی امثال اون به هزار...

4

[1]وقتی به گذشته ی زندگیِ خسته کنندم نگاه میکنم ، شروع تمام ...

10

این بار با دست پُر اومدم ^^ی رمانه جدیدقوی تر از رمانای قبلی...

45

سحر:اگه اسم بودم :سحر (خودشیقته )اگه رنگ بودم:زرداگه میوه بو...

121

×قسمت سیزدهم×پارت سهرسیده بودیم به یه فضای سبزمحمد راهنما زد...

16

×قسمت سیزدهم×پارت دوواقعنا..اینا امروز چه مشکوک شدندارن یه ک...

29

×قسمت سیزدهم×پارت یکفاطی یه لگد تو شیکمم زد :خفه..نمیدونی چه...

64

×قسمت دوازدهم×پارت چهاردلم میخواست یه چک بخوابونم روی گوش پا...

20

×قسمت دوازدهم×پارت سهدختره قیافه مرموزی گرفتبعدن فهمیدم که ا...

17

×قسمت دوازدهم×پارت دو_پس حالتو فقط یه چیزی خوب میکنه_دوست دا...

34

×قسمت دوازدهم×پارت یکدلم میخواست از دستش جیغ بکشماین از اولم...

69

×قسمت یازدهم × پارت چهاراز ماشین با استرس پیاده شدمباید یه ت...

21

×قسمت یازدهم×پارت سههیچکس حرف نمیزدپاکان دستشو از ماشین بیرو...

27

من از شخصیتش راضی نیسماگه کسی عکس بهتری داش بگه❤✋✌#ترنم #عشق...

48

×قسمت یازدهم×پارت دواز استرس به جون ناخونام افتاده بودمپنج م...

17

×قسمت یازدهم×پارت یکفاطی گفت :بسه بابا حالا شما دوتاهم..ایدا...

42

×قسمت دهم ×پارت چهاریکم دیگه هم با میلاد حرف زدیم..انگاری یخ...

24

×قسمت دهم×پارت سهیکی از پسرا که معلوم بود خیلی پرروعه گفت:دا...