امتیاز
1520
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

و سه نقطه ...

2

توی رابـــــطـــه هـــــــــاتــــون اخـــــــلاق داشـــتــه...

کاش ...

حسرت . عبرت

شرح : واضح تر از این ؟!!!؟

واسه اینه تفاهم نیست

سالهاست من به هیچ دردی نمیخورم...این درد ها هستند که، از چپ ...