امتیاز
393960
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

فدای همه دوستان

2

"صبح"یعنی بوی گل مریمکه سراسر شب را پر کرده بود و حالا با نو...

1

التماس دعا

2

سلام صبح همگی بخیر

1

سلام دوستان صبحتون بخیرشادی

واقعا مابعدازشهداچکارکردیم

3

خدایا بابت هر شبی که بی شکر سر بر بالین گذاشتم بابت هر صبحی ...

سلام صبح روز چهارشنبه همگی بخیر