S.mohamad

S.mohamad

امتیاز
1590
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

دختر خانمها میخام یه حقیقتی بهتون بگم ک هم بدردتون میخوره هم...

تنها باران است که گاهی در اوج تنهایی مندر آن لحظه که هیچکس ن...

برای کسی که میفهمد هیچ توضیحی لازم نیست وبرای کسی که ...

1

'فراموش مکن که:انسان مانند رودخانه است؛ هر چه عمیق تر باشد آ...

1

خیلی سخته ...

آخههههههه