مهمونی به سبک جنوبی ماهی ستاره بچینی فدااات بوس بوس
۱۶

مهمونی به سبک جنوبی ماهی ستاره بچینی فدااات بوس بوس

تنهایی ،مهربانم کرده است . . .شبیه سربازی ،که از روی برجک دی...

تنهایی ،مهربانم کرده است . . .شبیه سربازی ،که از روی برجک دی...

روزگار سخت من بگذرمن از تو قوی تر شده اممیگن شاگرد از استاد ...
۱

روزگار سخت من بگذرمن از تو قوی تر شده اممیگن شاگرد از استاد ...

بابات اینطوریه لایک کنخخخخخخخخ
۱

بابات اینطوریه لایک کنخخخخخخخخ

وقتی زندگیت میشه یه دنیای خیالیوقتی دور و برت همه چی فانتزیه...
۱

وقتی زندگیت میشه یه دنیای خیالیوقتی دور و برت همه چی فانتزیه...

تازه داشتیم از فاز "خوشگلا باید برقصن" اندی در میومدیم که......

تازه داشتیم از فاز "خوشگلا باید برقصن" اندی در میومدیم که......

قاب های جدید موبایلم. قشنگه عایا؟
۶

قاب های جدید موبایلم. قشنگه عایا؟

گــفتــم خدایــا عــاشــقــم کــن.                          ...
۴

گــفتــم خدایــا عــاشــقــم کــن.                          ...

بار اول ک دیدمش تو کوچه بود...یه لباس گل گلی تنش بود...با مو...
۴

بار اول ک دیدمش تو کوچه بود...یه لباس گل گلی تنش بود...با مو...

دیشب 10 شهریوربابام 40 سالش شدعاشق باباییمم باباجونم بدون تو...
۱۰

دیشب 10 شهریوربابام 40 سالش شدعاشق باباییمم باباجونم بدون تو...

دیشب ، داشتم میخوابیدم که یهو یه پشه اومد صاف نشست   رو دماغ...
۵

دیشب ، داشتم میخوابیدم که یهو یه پشه اومد صاف نشست رو دماغ...

جیگر عمه خوشگلههه؟؟؟!!!!!
۳

جیگر عمه خوشگلههه؟؟؟!!!!!

بله یادگاری✉
۸

بله یادگاری✉

کجای دلم بذارممم
۷

کجای دلم بذارممم

جزئی از خاطرات بچگیم
۲

جزئی از خاطرات بچگیم

سیگار مالبرو با کبریت ست خودشخیلی باحاله
۴

سیگار مالبرو با کبریت ست خودشخیلی باحاله

بفرمایید آلو جنگلیاردبیلباغ
۴

بفرمایید آلو جنگلیاردبیلباغ

من چادر عشایری سرعینجاتون خالی
۲

من چادر عشایری سرعینجاتون خالی

منتله اسکیسرعینارتفاعجا همه ی اجیا و داداشای ویسگونیم خالییی
۸

منتله اسکیسرعینارتفاعجا همه ی اجیا و داداشای ویسگونیم خالییی

مندو روز پیش مهمانروستای اودولومرز ایران و آذربایجانفداااتبو...
۵

مندو روز پیش مهمانروستای اودولومرز ایران و آذربایجانفداااتبو...