میخوای حرفاتو بگی، بگو برومیخوای اشک بریزی زود، بریز برومیخو...
۲۰

میخوای حرفاتو بگی، بگو برومیخوای اشک بریزی زود، بریز برومیخو...

من در سرزمینی زندگی می کنم که بزرگان و بنیان گذاران نام آن ر...
۳۰

من در سرزمینی زندگی می کنم که بزرگان و بنیان گذاران نام آن ر...

سلاااام دوستای خوبم.از اینکه در این مدت عکسامو لایک میزدین خ...
۵۲

سلاااام دوستای خوبم.از اینکه در این مدت عکسامو لایک میزدین خ...

ویسگونی ها خیلی دوستون دارم.ایشالا هر جا هستین سلامت و موفق ...
۱۲

ویسگونی ها خیلی دوستون دارم.ایشالا هر جا هستین سلامت و موفق ...

ما را نگو حکايت شادی که تا به حشرمائيم و سينه‌ای که در آن ما...
۶

ما را نگو حکايت شادی که تا به حشرمائيم و سينه‌ای که در آن ما...

اين ديده از قفا به اميد وفای توستای دل نگفتمت حذر از راه عاش...
۳

اين ديده از قفا به اميد وفای توستای دل نگفتمت حذر از راه عاش...

چشمت رهم می‌دهد به گذرگاه عافيتبيمارم و خوشم که دلم مبتلای ت...

چشمت رهم می‌دهد به گذرگاه عافيتبيمارم و خوشم که دلم مبتلای ت...

آرام سايه‌ای همه جا در قفای توستسر در هوای مهر تو رفت و هنوز...
۱

آرام سايه‌ای همه جا در قفای توستسر در هوای مهر تو رفت و هنوز...

آهسته تر برو که دلم زير پای توستبا قهر ميگريزی و گويا که غاف...
۳

آهسته تر برو که دلم زير پای توستبا قهر ميگريزی و گويا که غاف...

سلام بچه ها و دوستای بسیاااار خوبم.گالری نسرین عکسای جالبی د...
۲۹

سلام بچه ها و دوستای بسیاااار خوبم.گالری نسرین عکسای جالبی د...

نظر بدین...آفرین بچه های خوووب...
۲۲

نظر بدین...آفرین بچه های خوووب...

گنجشکی بر جنازه گربه ای می گریست.که اکنون با این همه زندگی چ...
۱۴

گنجشکی بر جنازه گربه ای می گریست.که اکنون با این همه زندگی چ...

کجاست...؟روزی به قصد دانستن جای تواز همه پرسیدم:کجاست؟زمین گ...
۵

کجاست...؟روزی به قصد دانستن جای تواز همه پرسیدم:کجاست؟زمین گ...

بچه ها بفرمایین
۳

بچه ها بفرمایین

دوستای عزیزم فقط نظر بدین...
۵۵

دوستای عزیزم فقط نظر بدین...

هسته تر برو که دلم زير پای توستبا قهر ميگريزی و گويا که غافل...
۱۴

هسته تر برو که دلم زير پای توستبا قهر ميگريزی و گويا که غافل...

روزای خیلی طلایی یادته؟ روز ترس از جدایی، یادته؟روز تمرین اش...
۶

روزای خیلی طلایی یادته؟ روز ترس از جدایی، یادته؟روز تمرین اش...

قشنگ هست/نیست؟
۷

قشنگ هست/نیست؟