امتیاز
185190
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
7

[ﻤْﯿْﺪُﻭْﻧْﯽْ...ﯾِﮑَﻢْ ﺳَﺨْﺘِﻪْ ﺍَﺷْﮑٰﺘُﻮْ ﺑٰﺎﻟِﺸْﺘِﺖْ ﭘٰﺎﮎْ...

3

#miss_maryam• خیلیْـ بَدِهـ:cherry_blossom:• اِحسآسـ کنیْـ:s...

2

یِه عادَمی بود ک قرار بود باشه امّا فقط خاطراتِش موند:raised...

:honeybee::gem_stone: @coofe_text :gem_stone::honeybee:•/تا ...

نفرینت نمیکنم:hugging_face:همین کہ کسی بہ اندازہ من دوست ندا...

41

هَمیشِع دُنیآتو رَنگی بِبین حَتی اَگِع تآرِه:splashing_sweat...

3

- یِع قانونْع وجودْع دارِع ||:expressionless_face::sparkles:...

2

چِشآتو بِبَندْ:see-no-evil_monkey::rose:حَتّٰے اَگھِ شِکَست...

1

:blue_heart::leaf_fluttering_in_wind: @POROFAIL :leaf_flutte...

2

خیلے غریبه شدمـ:performing_arts::syringe:دیگه کسے حالمو نمیپ...

#هیچڪَسـ موندَنے نیسـ اَلَکے وابَستِہ نَشیڹ :money_with_wing...

❖ آیَـندِه‍ تآریکَمْـْ ❖ ↺ بَـرآمـ مِثِـه‍ روز روشَـنِه‍ ↻ #...

چِہ سادِه ایمـ فِڪر میڪُنیمـ وَقتے #نیستیمـ آدَمآ دِلِشوڹ وا...

راحَت میبَخشَم:smiling_face_with_halo::open_hands_sign::emoj...

•||:gem_stone: #روانشناسا میگنـ:sleeping_symbol:•||:gem_ston...

2

@wearv_soulدلــم تنگــه•|:cherry_blossom::sparkles:|• نهـ وا...

1

-// اتفاق هاےِ خوب :see-no-evil_monkey:-// همیشه مےاُفتَند:w...

2

من 1 دختر ضعیف محکمم:)ینی انقد ضعیف ک با هر حرفت بشکنم:)ولی ...

12

تَنهایے ایڹ نیسـ ڪسی ڪِنآرِٺ نَباشِہ هَمینڪِہ ڪَسے عمق خَندِ...

:heavy_check_mark:مــــــــن:heavy_check_mark:↯اون زخمــــــ...