این مرد فوق العاده است#گیم #gta_v
۳۴

این مرد فوق العاده است#گیم #gta_v

کار با پاستل چهره ی موسیقیدان آلمانی بهتون
۲

کار با پاستل چهره ی موسیقیدان آلمانی بهتون

👹👹👺👺

👹👹👺👺

هر کی میخواد بیاد کالاف دیوتی بازی کنیم پیام بدهآیدی : Logan...
۱

هر کی میخواد بیاد کالاف دیوتی بازی کنیم پیام بدهآیدی : Logan...

پرتره با پاستل #هنر #پاستل #نقاشی #طراحی #پرتره
۴

پرتره با پاستل #هنر #پاستل #نقاشی #طراحی #پرتره

یکی از نقاشی های قدیمیم با پاستل گچی#پاستل #هنر #نقاشی #طراح...
۴

یکی از نقاشی های قدیمیم با پاستل گچی#پاستل #هنر #نقاشی #طراح...

یک کار قدیمی از چهره ی کوین اسپیسی با کنته#هنر #کنته #پاستل ...

یک کار قدیمی از چهره ی کوین اسپیسی با کنته#هنر #کنته #پاستل ...

نقاشیم از آلبرت انیشتن با کنته ی سیاه و سفید #هنر #کنته #نقا...
۲

نقاشیم از آلبرت انیشتن با کنته ی سیاه و سفید #هنر #کنته #نقا...

جز کار های جدیدم با پاستل گچی#پاستل #هنر #نقاشی #طراحی

جز کار های جدیدم با پاستل گچی#پاستل #هنر #نقاشی #طراحی