Sara

Sara7263

امتیاز
1481270
دنبال‌کنندگان
809
دنبال‌‌شوندگان
1057
مورد‌ علاقه

"وضو" می گیرم ازاشک هایم ...روی به "قبله" ی دلتنگیمی ایستم ....

اگـــر پرسند آخــرین نفـــست یاد کیســت ؟!گــویم یـاد کسی که...

شب هاپرده‌دلم‌ را ڪنار می زنمپنجره قلبم را باز می ڪنمو از دو...

1

دلتنڪَم و باید بپذیرم ڪه دڪَر نیسٺ ...دلتنڪَـ ت...

ڪے شود ...در ڪَوشه‌ی خلوت تماشایت ڪنم....!!

تشنه‌ی یک لحظه دیدار توامحال مرا روزه دار لحظه‌ی افطار می‌فه...

ای مـــوذن بعد اتمام "اذانت" جـانِ مـــن اند...

2

یک وقت هایی بعضی شباهت ها آدم را نصف جان میکنند...مثلا صدایی...

2

بـخشیـــدمـٺ...!هـــــماڹ روزے ڪه تنـــــهایم گـــــذاشتــــ...

2

ظلمِ شَب را شانه‌ےِ دِلـــدار مےباید ...

2

دير شد، بازآ كه ترسم ناگهان پرپر شود،دسته گل‌هایی كه از شوقِ...

در ڪوچه ها بہ وقت اذان جار می زنمشاید رسد بہ گوش تـو یا ربّن...

1

می‌روی از پیشِ چشماما زِ خاطر، هیچ‌وقت...

1

خوشبختی یعنیدر خاطر کسی ماندگاریکه لحظه های نبودنت رابا تمام...

گاهی دلم برای با تو بودن تنگ میشود !ناگهان یادم می آید، هیچ ...

چطوری باور کنمتویِ این شهر به این بزرگی جایی برایِ من کنار #...

آنقـدر دلـم....از رفتنـــت بد شکسـت که؛نمیــدانم اگر بیایی.....

"تُورادوسِت‌دارَم❤️🌸"بیشتر‌ از‌ نِوشتَن‌ آخرینِ‌ سَطر‌ مَشق‌...

و خداوند "آغوش" را آفرید تا شب های هیچ یک از بندگانشغریبانه ...