دقیقا

دقیقا

رفتنت  هیچی ترسی برام  نداره

رفتنت هیچی ترسی برام نداره

خودم
۴

خودم

دقیقا
۲

دقیقا

🤩😍
۲

🤩😍

ای داد آدم سابق نیست

ای داد آدم سابق نیست

😪😪😪😪
۱

😪😪😪😪

به افتخار خودم

به افتخار خودم

دلتنگی
۲

دلتنگی

عجب واقیت  همینه
۱

عجب واقیت همینه

همنشینی  با  خدا

همنشینی با خدا

من وغم

من وغم

بدون  تو  خوش میگذره

بدون تو خوش میگذره

دلم  آخ دلم

دلم آخ دلم