امتیاز
105470
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
14
مورد‌ علاقه
4

امروز قشنگ استاز لطف خداوند هواے دل ما صاف و قشنگ است یارب ت...

1

فلفل با طعم غروب

1

گلهای بهاری

2

خــــدایاراستےوپاڪےرا سرمشق زندگیمان قراردهبه ماحقیقتِ محبت ...

2

تــــنهایی آدم ها بزرگ است، خیلی بزرگشاید هم به وسعت یک دریا...

چه ظریفانه است خلقت قلب آدمی...!به تلنگری می شکند...!به لحنی...

4

تولدت مبارک عزیزعمه

دلم دریادلم ساحلدلم یڪ رود میخواهد…دلم آن قلبِ آرامیڪه می آس...

1

:در این دنیا اگر غم هست...صبوری کن خدا هم هست...اگر دشمن کنا...

1

روحش شاد

2

ﺑﻪ ﻏﻔﻠــــﺖ ﻣﮕــــﺬﺭﺍﻥ ﺍﯼ ﺩﻝ، ﺗﻮ ﺍﯾﺎﻡ ﺟـــﻮﺍﻧﯽ ﺭﺍﮐﻪ ﻫـــﺮﮔﺰ ...

2

گل و گلاب

1

زمین بهشت میشوداگرمردم بفهمند هیچ چیز عیب نیستجزقضاوت ڪردن د...

بہ آرامش ڪہ بـرسے

مهربان خداے من

4

محمدآقا و زیارت

6

یه روز عالی با خانواده در رودان

1

ﭘﺎﮎ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪﺩﻟﻤﺎﻥ ﻫﻮﺍﯼ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ...