Senhora

30𝐌𝐀صیـما
#من_از_تبار_مريمم_مقد‌ّس_امـّا_آلوده_به_ٹ
 http://wisgoon.com/pin/20406262/  #زنی_که_تمام_شکلاتهایش_را_خورد

ميگن  آدم به اميد كه زنده اس،به اميد كه نفس ميكشه حتى اگه ام...
عکس بلند
۲

ميگن آدم به اميد كه زنده اس،به اميد كه نفس ميكشه حتى اگه ام...

تنها نگران اين بودمكه به جستجوى تودر دورترين كوچه ى دنيابه خ...
عکس بلند
۰

تنها نگران اين بودمكه به جستجوى تودر دورترين كوچه ى دنيابه خ...

🌸عشق ، یک عکس یادگاری نیست💜عشق ، محصولِ ترس از تنها ماندن نی...
عکس بلند
۰

🌸عشق ، یک عکس یادگاری نیست💜عشق ، محصولِ ترس از تنها ماندن نی...

.پیراهنی از جنس اندوهبا لکه های دلتنگیسال هاست که بر تن ماست...
عکس بلند
۰

.پیراهنی از جنس اندوهبا لکه های دلتنگیسال هاست که بر تن ماست...

هر قدر سنم بیشتر می شود کمتر به قضاوت مردم در مورد خودم اهمی...
عکس بلند
۰

هر قدر سنم بیشتر می شود کمتر به قضاوت مردم در مورد خودم اهمی...

هسته باید اول دل خاک را بشکافد تا راز دلش در آفتاب عریان شود...
عکس بلند
۰

هسته باید اول دل خاک را بشکافد تا راز دلش در آفتاب عریان شود...

آنان که عشق را پیدا می‌کنند حالشان "خوب" می‌شودو آنانکه موفق...
عکس بلند
۰

آنان که عشق را پیدا می‌کنند حالشان "خوب" می‌شودو آنانکه موفق...

من آدمها رو ميبخشم، اما معنيش اين نيست كه رفتارشون رو ميپذير...
عکس بلند
۰

من آدمها رو ميبخشم، اما معنيش اين نيست كه رفتارشون رو ميپذير...

یاد بگیریم آسان بگیریم و از زندگی لذت ببریم ‌؛خود را رها کنی...
عکس بلند
۲

یاد بگیریم آسان بگیریم و از زندگی لذت ببریم ‌؛خود را رها کنی...

۴ چيز را هرگز فراموش نكن:به همه نمیتوانى كمك كنىهمه چيز رانم...
عکس بلند
۰

۴ چيز را هرگز فراموش نكن:به همه نمیتوانى كمك كنىهمه چيز رانم...

اگر عادت داری همیشه روی مبل‌ها و فرش‌ها را بپوشانی، زندگی نم...
عکس بلند
۲

اگر عادت داری همیشه روی مبل‌ها و فرش‌ها را بپوشانی، زندگی نم...

انگشت شمارند مردمانى كه واقعاً زندگى را زندگى مى كنند. ٩٩,٩ ...
عکس بلند
۱

انگشت شمارند مردمانى كه واقعاً زندگى را زندگى مى كنند. ٩٩,٩ ...

هیچ‌ کس در این دنیا،کامل و پاک نیست ...اگر از مردم ...بخاطر ...
عکس بلند
۱

هیچ‌ کس در این دنیا،کامل و پاک نیست ...اگر از مردم ...بخاطر ...

طوری بخند که حتی تقدیر شکستش را بپذیرد... طوری عشق بورز🍃🌸که ...
عکس بلند
۰

طوری بخند که حتی تقدیر شکستش را بپذیرد... طوری عشق بورز🍃🌸که ...

و گفت: «خون همه جانوران سرخ بُوَد و خونِ عاشقان کبود».#ابوال...
عکس بلند
۰

و گفت: «خون همه جانوران سرخ بُوَد و خونِ عاشقان کبود».#ابوال...

ما محکومانِ به آرزو هستیم.
عکس بلند
۰

ما محکومانِ به آرزو هستیم.

خامانِ ره نرفته چه دانند ذوقِ عشق...؟#حافظ
عکس بلند
۰

خامانِ ره نرفته چه دانند ذوقِ عشق...؟#حافظ

به نقطه‌ای می‌رسی که نه شادمانی و نه اندوهگین، نه عاشق و نه ...
عکس بلند
۰

به نقطه‌ای می‌رسی که نه شادمانی و نه اندوهگین، نه عاشق و نه ...

به کسی‌که برایت نمی‌نویسد مزاحم روزهایت نمی‌شوددرباره‌ات نمی...
عکس بلند
۰

به کسی‌که برایت نمی‌نویسد مزاحم روزهایت نمی‌شوددرباره‌ات نمی...

آدمی یک روز به خودش می‌آیدو می‌بیندزیباترین رویاشحفره‌ی ٍ سخ...
عکس بلند
۰

آدمی یک روز به خودش می‌آیدو می‌بیندزیباترین رویاشحفره‌ی ٍ سخ...