شیرین

ShirinSami

امتیاز
58120
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

این هم روشیه

ظرفیت تکمیله

وای که چقدر نازه

3

برج بین المللی تهران

2

میشه درو بازکنید؟؟ ما غلط کردیم دیگه شیطونی نمی کنیم

1

سلام سوسیس !!! یعنی عــــــــالی بود این دیالوگش

دلخوشیهای کوچک زندگی دل آدم ...چه گرم می شود گاهی ساده... ب...

1

ناشنــوا بـــاش وقتــی همـــه از محـــال بـــودن آرزوهـــای...

چه حس خوبیه بری اینجا بخوابی

1

یک ایده بسیار جالب

1

کی دوست داره اینجا باشه؟؟؟