این هم روشیه
۱

این هم روشیه

ظرفیت تکمیله

ظرفیت تکمیله

وای که چقدر نازه

وای که چقدر نازه

عزیزم کاکائو دووس داره خب !!!! :)) ♥
۱

عزیزم کاکائو دووس داره خب !!!! :)) ♥

برج بین المللی تهران
۳

برج بین المللی تهران

میشه درو بازکنید؟؟

ما غلط کردیم دیگه شیطونی نمی کنیم
۲

میشه درو بازکنید؟؟ ما غلط کردیم دیگه شیطونی نمی کنیم

سلام سوسیس !!!

یعنی عــــــــالی بود این دیالوگش
۱

سلام سوسیس !!! یعنی عــــــــالی بود این دیالوگش

دلخوشیهای کوچک زندگی

دل آدم ...چه گرم می شود گاهی ساده... ب...

دلخوشیهای کوچک زندگی دل آدم ...چه گرم می شود گاهی ساده... ب...

ناشنــوا بـــاش وقتــی همـــه 
از محـــال بـــودن آرزوهـــای...
۱

ناشنــوا بـــاش وقتــی همـــه از محـــال بـــودن آرزوهـــای...

چه حس خوبیه بری اینجا بخوابی

چه حس خوبیه بری اینجا بخوابی

یک ایده بسیار جالب
۱

یک ایده بسیار جالب