طِرامِادول:|||

Sphr_aw

eshq dlm:♡ @elina.khorsand ♡-کآندْومٓ بِکِشٓ رٓو قَلبِتٓ؛اِحسْآسِتو بِگآ|=


-نَکُنیع خودِتُو بآمَن مُقآیِسِع ¶


-فآزِ تُ‌اَم فآزِ چَن‌تآ کُصلیٓصع†- عَمٰثآلِه‍ تُ روٰ مٰآ بٰآ چِشٖ‍]-‍مٰیٓگٰآیٰیٖم‍ ‍:\♡


عَیزمــ بہ باغ‌وحشـِ مَنـ خوُشـ‌اومَدےلآیڪُ فالو پلیز عیزانمـ
فداو اوناییـ کعـ یدونهـ ݪآیڪ میکنینـ فق :|
باسـ بهتونـ بگمـ خعلیـ گشادینـ دیوصاعـ :||
حَجی اَلآ زِمِستون نْی کِ اِصکی میٕریآٓ
کسشر زیاد گفتی:/
بای:/

پیجم هک شد:/
۵

پیجم هک شد:/

‏ادم از بعضیا انقد بدش میاد که از  هر کی هم اسمشونم هس بدش م...
۲

‏ادم از بعضیا انقد بدش میاد که از هر کی هم اسمشونم هس بدش م...

رابطه ها شده مث صندلی بازی ،غافل شی جاتو گرفتن

رابطه ها شده مث صندلی بازی ،غافل شی جاتو گرفتن

•[دیگِه قَرآر نَشُد مَن عآدَمِت کُنم کِه وآسِه خُودَم شآخ شئ...
۵

•[دیگِه قَرآر نَشُد مَن عآدَمِت کُنم کِه وآسِه خُودَم شآخ شئ...

فاز چٌصنالِع نیصدا وَلی بَعضی وَختا بَدجور بِع یِع عاغوش و ی...
۲

فاز چٌصنالِع نیصدا وَلی بَعضی وَختا بَدجور بِع یِع عاغوش و ی...

به سگ محل نزاری واق واقش بیشتر میشه حکایت بعضیا:fire::no_smo...

به سگ محل نزاری واق واقش بیشتر میشه حکایت بعضیا:fire::no_smo...

جَنگَل بِع سُلطانِش مینازِه تَقویم بِع خُردادش:upside-down_f...
۱

جَنگَل بِع سُلطانِش مینازِه تَقویم بِع خُردادش:upside-down_f...

میگُفت اُکسیژِنَمی:white_frowning_face: یَعنی اَلان کربُن؛ ت...

میگُفت اُکسیژِنَمی:white_frowning_face: یَعنی اَلان کربُن؛ ت...

⃤چٖشٰٖٜم ٖٜبهٰم ٖٜبزݩیٖٜ ٰمیبٖٜیݩیٰ ٖٜچقدٖٜ آدٰماٖٜ عٖٜۅضٰیٖ...
۱

⃤چٖشٰٖٜم ٖٜبهٰم ٖٜبزݩیٖٜ ٰمیبٖٜیݩیٰ ٖٜچقدٖٜ آدٰماٖٜ عٖٜۅضٰیٖ...

[:مِصْه دَریٔا بأشٕ هَرکی اَز حَدِش گُذَشت غَرقِش کُن:]∞:sm...

[:مِصْه دَریٔا بأشٕ هَرکی اَز حَدِش گُذَشت غَرقِش کُن:]∞:sm...

kiramm dahant bra chi gozarsh midi koni:///

kiramm dahant bra chi gozarsh midi koni:///

صمۡتم نێا ۡمامانۡټ دعۡواټ میڪنۡح:cat_face_with_tears_of_joy:...
۱

صمۡتم نێا ۡمامانۡټ دعۡواټ میڪنۡح:cat_face_with_tears_of_joy:...

حِیؤنآ اَز خِیلیآ عآدَم تَرَن!:}:cat_face_with_tears_of_j...

حِیؤنآ اَز خِیلیآ عآدَم تَرَن!:}:cat_face_with_tears_of_j...

ݕع دصــټ آؤڔدݩ عــڔۻع ݥیخــاد،ݩڱځداۺټݩ ݪیاقــَټ :):smiling_c...

ݕع دصــټ آؤڔدݩ عــڔۻع ݥیخــاد،ݩڱځداۺټݩ ݪیاقــَټ :):smiling_c...

زَنَّدِگِے شَّبِیّهـ یـَّهـ قِّصّهـ شُّـدِهـ بَّخَنّد وُبِّـ...

زَنَّدِگِے شَّبِیّهـ یـَّهـ قِّصّهـ شُّـدِهـ بَّخَنّد وُبِّـ...

تو هلویی ولی تهِ بار بودی له شدی:cat_face_with_tears_of_joy:...

تو هلویی ولی تهِ بار بودی له شدی:cat_face_with_tears_of_joy:...

زِندِگی‌بدونِ‌طُ‌یه‌کابوسِ‌وحشتناکِه!:dove_of_peace:♡:smilin...

زِندِگی‌بدونِ‌طُ‌یه‌کابوسِ‌وحشتناکِه!:dove_of_peace:♡:smilin...

•|صٍادٍعٌ باشٍیٌ بٍعَ چٍشمٍ نٍمیایً؛ عًلانٍ بایًد لاشٍی باشٍ...
۱۱

•|صٍادٍعٌ باشٍیٌ بٍعَ چٍشمٍ نٍمیایً؛ عًلانٍ بایًد لاشٍی باشٍ...

زندگی روله منم راننده پس فاز نصیحت نگیر با بنده:cat_face_wit...

زندگی روله منم راننده پس فاز نصیحت نگیر با بنده:cat_face_wit...

میگن چرا انقدر اخلاقت چندشع :|چوعن دوص ندارم دورَم پُُرِع جن...

میگن چرا انقدر اخلاقت چندشع :|چوعن دوص ندارم دورَم پُُرِع جن...