آبان

Syamak.takpar

ایــــران ای سـرای مـن خـاکـت طـوطیــای مـن

جاویــــدان بهشت مـن عشقت کیمیـــای مـن

ای سـرزمیـن بیــــکران ای یــادگـار عــاشقــان

ای خفتـه در میـان تــو در قــلب مهــربــان تــو

هــزاران شهیـد بی گنــاه نــوجــوان

هزار عاشق گذشته در رهت ز جان

ایــــران ای سـرای مـن خـاکـت طـوطیــای مـن

جاویــــدان بهشت مـن عشقت کیمیـــای مـن

ای تخت جــاودان جــم ای ارگ بیکـــــران بــــم

همچو هگمتـان پـایـدار همچو بیستون استوار

خاک عاشقان بی قرار ای دیــار مهــر و افتخـار

ایـــــــــــــــــــــران

چقدر زیبااااااااااااست

چقدر زیبااااااااااااست

جهان سوم جایی است کهدزدها دیگر بانک نمی زنند؛بلکه بانک تاسیس...

جهان سوم جایی است کهدزدها دیگر بانک نمی زنند؛بلکه بانک تاسیس...

رعایت کنید
۱

رعایت کنید

خب ست کردن لباس و ماشینو احسنت .

خب ست کردن لباس و ماشینو احسنت .

apple iPhone
۲

apple iPhone

در سال 1970 یک زن عروسکی مدل Raggedy-Ann به نام آنا بل از مغ...
۱

در سال 1970 یک زن عروسکی مدل Raggedy-Ann به نام آنا بل از مغ...

اد و لورن وارن . تنها زوج دنیا که تجربه و مهارت در گرفتن جن ...
۱

اد و لورن وارن . تنها زوج دنیا که تجربه و مهارت در گرفتن جن ...

فرشته به امثال این زن میگن چیزی که تو ایران مثلا اسلامی کم پ...

فرشته به امثال این زن میگن چیزی که تو ایران مثلا اسلامی کم پ...

عششششششششششششششششق
۱

عششششششششششششششششق

افتخار افتخار افتخار
۱

افتخار افتخار افتخار

برای این که عصاشو داد به دوستش که باهم از دیدن مسابقات لذت ب...
۱

برای این که عصاشو داد به دوستش که باهم از دیدن مسابقات لذت ب...

عاششششششقتم

عاششششششقتم

چون حجاب نداشت از تیم ملی برای همیشه محروم شد . چه بهتر . ای...

چون حجاب نداشت از تیم ملی برای همیشه محروم شد . چه بهتر . ای...

مامور مخصوص حاکم بزرگ ... احترام بگذارید . کاشکی یه میتی کوم...
۱

مامور مخصوص حاکم بزرگ ... احترام بگذارید . کاشکی یه میتی کوم...