✏کانال متن دلنوشته تلگرام 💗🙏

TARANOMjan_76

https://t.me/joinchat/AAAAAEyUTdjymuec9Ra0nw
💗
کانالام
💗

https://t.me/joinchat/AAAAAFI-Jj8QCwu52eRH0Q

https://t.me/joinchat/AAAAAFI-Jj9zfEOySBX8nQ انسان‌هایی بودیم، که به پاک کردن، عادت داشتیم. ابتدا اشک‌های‌مان را پاک کردیم، و سـپـس، یکدیگر را... @tarane_sarainor

https://t.me/joinchat/AAAAA... انسان‌هایی بودیم، که به پاک کردن، عادت داشتیم. ابتدا اشک‌های‌مان را پاک کردیم، و سـپـس، یکدیگر را... @tarane_sarainor

https://t.me/joinchat/AAAAAFI-Jj9zfEOySBX8nQ انسان‌هایی بودیم، که به پاک کردن، عادت داشتیم. ابتدا اشک‌های‌مان را پاک کردیم، و سـپـس، یکدیگر را... @tarane_sarainor

https://t.me/joinchat/AAAAA... انسان‌هایی بودیم، که به پاک کردن، عادت داشتیم. ابتدا اشک‌های‌مان را پاک کردیم، و سـپـس، یکدیگر را... @tarane_sarainor

https://t.me/joinchat/AAAAAFI-Jj9zfEOySBX8nQ انسان‌هایی بودیم، که به پاک کردن، عادت داشتیم. ابتدا اشک‌های‌مان را پاک کردیم، و سـپـس، یکدیگر را... @tarane_sarainor

https://t.me/joinchat/AAAAA... انسان‌هایی بودیم، که به پاک کردن، عادت داشتیم. ابتدا اشک‌های‌مان را پاک کردیم، و سـپـس، یکدیگر را... @tarane_sarainor

https://t.me/joinchat/AAAAAFI-Jj9zfEOySBX8nQ انسان‌هایی بودیم، که به پاک کردن، عادت داشتیم. ابتدا اشک‌های‌مان را پاک کردیم، و سـپـس، یکدیگر را...! @DELBAR_76 👈 ایدی مدیر @tarane_sarainor

https://t.me/joinchat/AAAAA... انسان‌هایی بودیم، که به پاک کردن، عادت داشتیم. ابتدا اشک‌های‌مان را پاک کردیم، و سـپـس، یکدیگر را...! @DELBAR_76 👈 ایدی مدیر @tarane_sarainor