ﺧﺪﺍﯾﺎ ....ﻣﯿﺸﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺭﻭ ﺑﺒﺨﺸﯽ ﻭ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺁﺷﺘﯽ ﮐﻨﯽﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ...
۱

ﺧﺪﺍﯾﺎ ....ﻣﯿﺸﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺭﻭ ﺑﺒﺨﺸﯽ ﻭ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺁﺷﺘﯽ ﮐﻨﯽﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ...

:-)

اخطار!!!
نقض قوانین منجر به مسدود شدن حساب کاربری شما م...

:-) اخطار!!! نقض قوانین منجر به مسدود شدن حساب کاربری شما م...

افطاری خونه جنیفر اینا دعوت بودیم جاتون خالی خیلی خوش گذشت

افطاری خونه جنیفر اینا دعوت بودیم جاتون خالی خیلی خوش گذشت

دماغ عملی :|          لبا پروتز :|          گونه ها تخیلی..:...

دماغ عملی :| لبا پروتز :| گونه ها تخیلی..:...

- یکی تون دکتر می شه، یکی تون هم مهندس. منم می شم درس عبرت ب...
۱

- یکی تون دکتر می شه، یکی تون هم مهندس. منم می شم درس عبرت ب...

- دلم برا نیویورک تنگ شده خیلی وقته نرفتم، درست از زمانی که ...

- دلم برا نیویورک تنگ شده خیلی وقته نرفتم، درست از زمانی که ...

اعتراف می کنم هر روز صبح که بیدار می شمبا خودم تصمیم می گیرم...
۲

اعتراف می کنم هر روز صبح که بیدار می شمبا خودم تصمیم می گیرم...

من از اونام که اگه سالی یه بار شانس در خونمُ بزنه دقیقا همون...
۱

من از اونام که اگه سالی یه بار شانس در خونمُ بزنه دقیقا همون...

ههههه
۲

ههههه

آيا مي دانستيد نهنگ بچه خود را با حركت دمش مي خواباند؟آيا مي...
۴

آيا مي دانستيد نهنگ بچه خود را با حركت دمش مي خواباند؟آيا مي...

بله آقایون

بله آقایون