Taraneh

Ttaraneh

امتیاز
183740
دنبال کننده
1869
دنبال شونده
178
6

میان باغ گل سرخ‌های و هو داردکه بو کنید دهان مرا چه بو داردب...

3

لطفی نماند کان صنم خوش لقا نکردما را چه جرم اگر کرمش با شما ...

گفتم مکن چنین‌ها ای جان چنین نباشدغم قصد جان ما کرد گفتا خود...

1

در هوایت بی‌قرارم روز و شبسر ز پایت برندارم روز و شبروز و شب...

من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیاآن جام جان افزای را بر...

1

گم شدم در خود ندانم من، کیم یا چیستم!قالبم، عقلم، حیاتم، جان...

1

ای که تو ماه آسمان ماه کجا و تو کجادر رخ مه کجا بود این کر و...

پرو آن ربابی را بگو مستان سلامت می‌کنندوان مرغ آبی را بگو مس...

همه صیدها بکردی هله میر بار دیگرسگ خویش را رها کن که کند شکا...

2

نه سلامم نه علیکمنه سپیدم نه سیاهمنه چنانم که تو گویینه چنین...

19

بازآمدم بازآمدم از پیش آن یار آمدمدر من نگر در من نگر بهر تو...

7

پای تویی دست تویی هستی هر هست توییبلبل سرمست تویی جانب گلزار...

هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راستما به فلک می‌رویم عزم تما...

1

مرا یارا چنین بی‌یار مگذارز من مگذر، مرا مگذار ...

زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایاچه نغزست و چه خوبست و چه زیب...

8

باد آمد و با بید همی گوید: « هی هی،این جنبش و این شورش و این...

5

باز از آن کوه قاف آمد عنقای عشقباز برآمد ز جان نعره و هیهای ...

2

به قرار تو او رسد که بود بی‌قرار توکه به گلزار تو رسد دل خست...

هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راستما به فلک می‌رویم عزم تما...

دل من دل من دل من بر تورخ تو رخ تو رخ بافر توصنما صنما اگر ج...