وتر

Vetr3_1_3

"وِتر"...شرط گمنامے سکوت است نہـ فریاد خوبے ها...

امتیاز
49960
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
179
مورد‌ علاقه
1

می‌دونی زندگی بدون ط سخت میگذره ؟

2

حاج قاسم کجایی دوباره یتیم شدیم

1

حاج ابراهیم دلم پر حرفه و به زبون نمیارم

2

من زندم ولی زندگی.....

یا محول والاحوال

1

حقیقت محض

یه کوچولو حرف قشنگ

اهای ادما دل نشکنید

بدون شرح

7

و من نویسنده داستان خوش زندگیمم

12

چادرم را عاشقانه دوست میدارم

12

بازم شکر ما میریم سرکار از بیمارستان سر در میاریم

2

باید شهید باشیم

14

وقتی وارد چالش میشی و رفیقت تا مرز سکته میره

26

یعنی چ بعدم میاین تهدید میکنید مخاطب دار

1

من خطرناک تر از یک پاسدار یا نظامیم من بسیجیم

1

تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد...

1

خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است....