nanasi

VitaminAS303

قلبـــامون سنـــد خورده بنـــام هــم

تــــムـــو هر روز خوب تر میشویو مـــⓈـــن هر لحظه عاشق تر .....
۲

تــــムـــو هر روز خوب تر میشویو مـــⓈـــن هر لحظه عاشق تر .....

تـــԹــو غـــــم انگــــــــــیزتـــــریـــــن دورے دوران مـ...
۱۲

تـــԹــو غـــــم انگــــــــــیزتـــــریـــــن دورے دوران مـ...

خـــــــــــــــدااااااجـــــــون دلـــــم گرفــــــــــــــ...

خـــــــــــــــدااااااجـــــــون دلـــــم گرفــــــــــــــ...

چه استراحت خوبی ست در جوار خودم خودم برای خودم با خودمکنار خ...
۲

چه استراحت خوبی ست در جوار خودم خودم برای خودم با خودمکنار خ...

چہ درد ناڪہ...وقتے ناتوان مے ایستے در برابر از دست دادن با ا...

چہ درد ناڪہ...وقتے ناتوان مے ایستے در برابر از دست دادن با ا...

دیگه نمےکشم ...واسه همینه هِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِے .....

دیگه نمےکشم ...واسه همینه هِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِے .....

نفـــــریڹ بہ جهانیڪہ غمـــــش قســـــمت مـــــــنشـــــد:vi...
۲

نفـــــریڹ بہ جهانیڪہ غمـــــش قســـــمت مـــــــنشـــــد:vi...

مادریعنی بهانه بوسیدنخستگی دستهایی کهعمری به پای بالیدن توچر...
۲

مادریعنی بهانه بوسیدنخستگی دستهایی کهعمری به پای بالیدن توچر...

ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ、ヽ ♡کی گفـــته هـوای بارونی ... هوای دو...
۱

ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ、ヽ ♡کی گفـــته هـوای بارونی ... هوای دو...

کاش می شد حال خوب را،لبخند زیبا را،بعضی دوست داشتن ها را، خش...
۱

کاش می شد حال خوب را،لبخند زیبا را،بعضی دوست داشتن ها را، خش...

وقتی "دل" تــــــAــــــو "تک" است!!!!!همیشه برنده ای..........
۱

وقتی "دل" تــــــAــــــو "تک" است!!!!!همیشه برنده ای..........

چــــــــــقد آروم:white_smiling_face:️ میــــــــــشم با خن...

چــــــــــقد آروم:white_smiling_face:️ میــــــــــشم با خن...

دوتا شر و دیوونه as ..با همین همه چیز حل و میزونه...
۵

دوتا شر و دیوونه as ..با همین همه چیز حل و میزونه...

:heavy_black_heart:چقـــــــــدر آرومـ میشــــمـ بـا خنــــد...
۳

:heavy_black_heart:چقـــــــــدر آرومـ میشــــمـ بـا خنــــد...

خَِدَِاَِیَِاَِ یَِہَِ سَِوَِاَِلَِ؟َِ‏َِیَِنَِےَِ فَِقَِطَِ...
۵

خَِدَِاَِیَِاَِ یَِہَِ سَِوَِاَِلَِ؟َِ‏َِیَِنَِےَِ فَِقَِطَِ...

گـاهـی مـجـبـورم بـغـض هایـم را بـا خـنـــــــــده هـای بـلـ...
۲

گـاهـی مـجـبـورم بـغـض هایـم را بـا خـنـــــــــده هـای بـلـ...

دوســـــِـــــش دارے؟           اذیتش نڪن...           فقط ب...
۲

دوســـــِـــــش دارے؟ اذیتش نڪن... فقط ب...

دﺭﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂﺵ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢﺍﻣﺎ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽﻣﯿﺎﻥ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ !ﻧﺎﮔ...
۲

دﺭﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂﺵ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢﺍﻣﺎ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽﻣﯿﺎﻥ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ !ﻧﺎﮔ...

قشنگ ترین لحظه...لحظه ی بوسیدن پیشونی کسیه کهقلبش سند خورده ...
۲

قشنگ ترین لحظه...لحظه ی بوسیدن پیشونی کسیه کهقلبش سند خورده ...

با خـــدایت حـرف بزنبخـــنـددرد و دل کناشک بریزبرایش ناز کنخ...
۱

با خـــدایت حـرف بزنبخـــنـددرد و دل کناشک بریزبرایش ناز کنخ...