آرامشی آرامشم :smiling_face_with_heart-shaped_eyes::heavy_bl...
۳

آرامشی آرامشم :smiling_face_with_heart-shaped_eyes::heavy_bl...

وقتی میگن بیخیال همه دنیا دقیقا منظورشون همینه... :ok_hand_s...

وقتی میگن بیخیال همه دنیا دقیقا منظورشون همینه... :ok_hand_s...

چرا غم‌ها نمی‌دانندکه من غمگین‌ترین غمگین شهرم ؟بیا هی دوست ...

چرا غم‌ها نمی‌دانندکه من غمگین‌ترین غمگین شهرم ؟بیا هی دوست ...

تو فقط یکبار زندگی می‌کنی... اشتباهه!تو هر روز زندگی می‌کنی....
۶

تو فقط یکبار زندگی می‌کنی... اشتباهه!تو هر روز زندگی می‌کنی....

مغرور نباشیم!این عکس را مریخ نورد " اسپرینت " ساعاتی قبل از ...
۷

مغرور نباشیم!این عکس را مریخ نورد " اسپرینت " ساعاتی قبل از ...

yoυ αre мore тнαɴ yoυ тнιɴĸتـو بیشتـر از اون چیزی هستی کـه ف...
۴

yoυ αre мore тнαɴ yoυ тнιɴĸتـو بیشتـر از اون چیزی هستی کـه ف...

"بهترین راه برای شروع یک روز خوب این است که وقت بیدار شدن به...
۱۱

"بهترین راه برای شروع یک روز خوب این است که وقت بیدار شدن به...

من در تولد خود نقشی نداشتم ...و در مرگ خود نیز نقشی ندارم .....

من در تولد خود نقشی نداشتم ...و در مرگ خود نیز نقشی ندارم .....

نباید کسی بفهمددل و دستِ این خسته‌ی خراباز خوابِ زندگی می‌لر...

نباید کسی بفهمددل و دستِ این خسته‌ی خراباز خوابِ زندگی می‌لر...

تاریخِ معاصر همینحالِ خوبِ کنارِ تو بودن است ..:cherry_bloss...

تاریخِ معاصر همینحالِ خوبِ کنارِ تو بودن است ..:cherry_bloss...

گریستمبرای ماکه پاییز نیامده ریختیم...#معین_دهاز
۲

گریستمبرای ماکه پاییز نیامده ریختیم...#معین_دهاز

هوای خواب ندارددلی که کرده هوایت...#حسین_منزوی
۳

هوای خواب ندارددلی که کرده هوایت...#حسین_منزوی

از بس که دوستت دارم فکر میکنم دیگر هیچ دوست داشتنی همرنگ دوس...
۳

از بس که دوستت دارم فکر میکنم دیگر هیچ دوست داشتنی همرنگ دوس...

بوسه ات واجب ؛غمت مکروه ؛لبخندت مباح !ای گناه من ،بگوقدری ثو...
۱

بوسه ات واجب ؛غمت مکروه ؛لبخندت مباح !ای گناه من ،بگوقدری ثو...

‏مرد شماها بودید، ما فقط اسمشو یدک میکشیم
۱

‏مرد شماها بودید، ما فقط اسمشو یدک میکشیم

‏حسرت فرصتهایی که بودند و نیستند...
۱

‏حسرت فرصتهایی که بودند و نیستند...

دو گروه از مردانهیچگاه به زندگی عادی برنخواهند گشت؛آنانکه به...

دو گروه از مردانهیچگاه به زندگی عادی برنخواهند گشت؛آنانکه به...

:neutral_face::neutral_face::neutral_face::face_with_tears_o...
۲

:neutral_face::neutral_face::neutral_face::face_with_tears_o...

ﺑﯽ ﺗﻮ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ !#ﺳﯿﺰﺩﻩ ﮐﻪ ﻋﺪﺩﯼ ﻧﯿﺴﺖ ...

ﺑﯽ ﺗﻮ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ !#ﺳﯿﺰﺩﻩ ﮐﻪ ﻋﺪﺩﯼ ﻧﯿﺴﺖ ...

هر پرنده اییک روزاز پروازخسته میشود ؛هر آدمی یک روز از زندگی...

هر پرنده اییک روزاز پروازخسته میشود ؛هر آدمی یک روز از زندگی...