آسمان امشو بوار ....
۸

آسمان امشو بوار ....

ی مرد واسه هضجم دلتنگیاش گریه نمیکنه ...دورموتورو پر مبکنه م...

ی مرد واسه هضجم دلتنگیاش گریه نمیکنه ...دورموتورو پر مبکنه م...

من ی مهربون احمقم :(
۳۳

من ی مهربون احمقم :(

خخخخ
۱۲

خخخخ

هرجا کورد هست انجا کوردستان است ..
۱۰

هرجا کورد هست انجا کوردستان است ..

ریجاب
۳

ریجاب

ی روز خوب
۱۱

ی روز خوب

کرمانشاه:/خودمم:کرمانشانیه میگه: میدانی دیرو کرمانشا ده ریشت...
۳

کرمانشاه:/خودمم:کرمانشانیه میگه: میدانی دیرو کرمانشا ده ریشت...

بلاک خدانشیم ....بلاک بندش بشیم خیالی نیس
۷

بلاک خدانشیم ....بلاک بندش بشیم خیالی نیس

سلاااااام من اومدم خوش اومدم /:
۳

سلاااااام من اومدم خوش اومدم /:

ی روز خوب ...
۱۱

ی روز خوب ...

کی میخوره/:
۱۲

کی میخوره/:

خطای کس نیه خوم چاره سفیدم :)چیه فاز غم گرفتی/:
۶

خطای کس نیه خوم چاره سفیدم :)چیه فاز غم گرفتی/:

امروز یهویی ....

امروز یهویی ....

من و دوسام
۱۷

من و دوسام

من دوهویی .....
۴

من دوهویی .....