Fati Bala

Zahra9355

Future Doctor

امتیاز
535440
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
17
مورد‌ علاقه
12

بی تفاوت باششادی چیزی نیست جز داشتن سلامت تن و یک حافظه‌ی ضع...

1

نمی دانمبی نهایت کجاستفقط می دانمتا آنجا "دوستت دارم" ...

این سرفه های پیاپیاین سرمای زده به استخوان از زمستان نیست .ج...

از وسعت تنهایی ‌ام آنقدر بگویمتنها کس من بودی و من هیچ کس تو

میدانیهیچکس هیچ چیز را واقعا فراموش نمی کند ...فقط آدم ها یک...

وقتی برای یه مدت زیاد نزدیک کسی باشی، به یک تیکه از خودت تبد...

5

آهاے عاشقرفتن ڪہ هنر نیستهرڪس پا داردهر روز مے تواند برود اگ...

1

آنقدر گفت:دورت بگردم دورت بگردم تا ب خودم آمدمدیدم دورم زده ...

2

بہ سلامتےهمہ ےاونایےڪہجرات دارن میگن دیگہ نمیخوامت !نہ اونها...

3

مرا ببخش اگر دوستت دارمو کاری از دستم بر نمی‌آید..!I:heart_w...

1

تــو بــرو... مـ ـن هم برای اینکــه راحـ ـت تر بروی... می گو...

12

آذر یادش رفتهکه پاییز است نمیباردفقطیخ میزندبه گمانمکسیبه طر...

2

همیشه قلب های پاکمهمانسرای سنگدلانی بی رحم می شوند......:bro...

هــــــے لـــــعـــنـــــتــــے ....بـــبـیــنبلایــے بــــہ...

با اینکه دلم گفته مدارا کنم اماای داد از این دوری و از عشق ت...

1

میگــن گریه کن تا خالی شی ..ولی ...:broken_heart: امان از و...

جان به غم هایشم سپردمنیست آرامم هنوز..... :two_hearts:

5

:heavy_minus_sign:سرم را روی عکس ات می گذارم تو خوشبختی کنار...

3

:broken_heart:اونی که گفت من تاتهش هستم:pensive_face::broken...

6

حرف رفتن که میزنی نبضم می ایستدبمان بگذار من زنده بمانم