امتیاز
209200
دنبال‌کنندگان
214
دنبال‌‌شوندگان
190
مورد‌ علاقه
4

#عاشقانه

1

نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم....

5

#ك‍‌س‍‌ی کہ دوس‍‌ت‍‍‌ت داش‍‌تہ باشہ ه‍‌یچ وقت بہت #ضربہ نم‍‌يزنہ اگرم بزنه! تو #چ‍‌شماش م‍‌ي‍‌ب‍‌ي‍‌نی كہ خودش ب‍‌یش‍‌تر از تو ‍داره #داغون م‍‌ی‍‌شہ

2

. هروقت یکی رید بهتون ولی شما بهش نریدید بدونید متاسفانه عاشقش شدید .

#عاشقانه

4

دقت کردین هیچکس به سکوت آدم نمیرسه، همه منتظرن به دادِ آدم برسن!؟

1

اگر دوستش نداری رهايش كن بگذار حق آدمهایی كه دوستش دارند و او بخاطر تو از آنها فاصله ميگيرد ضايع نشود!

7

ببی‍‌ن ت‍‌و چه خ‍‌وب باشی چه ب‍‌د ، آدما می‍‌رن . پ‍‌س یاد بگی‍‌ر تنها ب‍‌م‍‌ونی . ! .

6

#عاشقانه