تولدت دست خودت نبودتحولت ک دست خودتهزندگیتو بساز...
۱

تولدت دست خودت نبودتحولت ک دست خودتهزندگیتو بساز...

در حوالی این دنیا؛نه صادق به زندگی هدایت شد،نه فروغ از ناامی...
۱

در حوالی این دنیا؛نه صادق به زندگی هدایت شد،نه فروغ از ناامی...

:musical_keyboard: یه پیانو رو در نظر بگیر کلیدها شروع میشن ...
۲

:musical_keyboard: یه پیانو رو در نظر بگیر کلیدها شروع میشن ...

بیچاره پاییز …دستش نمک ندارد!این همه باران به آدم ها می بخشد...
۶

بیچاره پاییز …دستش نمک ندارد!این همه باران به آدم ها می بخشد...

حسین بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود...افسوس که به جای افکارش زخ...
۲

حسین بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود...افسوس که به جای افکارش زخ...

توووووووووووولدش مباااااااااااااااااااااارک
۳

توووووووووووولدش مباااااااااااااااااااااارک

لایک نمیخوام فقط بخونین..هر رابطه ایی تاریخ انقضایی داردو ما...
۱

لایک نمیخوام فقط بخونین..هر رابطه ایی تاریخ انقضایی داردو ما...

روزگار غریبی ست…نمکدان را که پر میکنی توجهی به ریختن نمک‌ها ...
۷

روزگار غریبی ست…نمکدان را که پر میکنی توجهی به ریختن نمک‌ها ...

وقتی مردم میگویند که تو نمیتوانی انجامش دهی، این غیر ممکن اس...
۹

وقتی مردم میگویند که تو نمیتوانی انجامش دهی، این غیر ممکن اس...

me...رزمی یعنی استرس،رزمی یعنی درد،رزمی یعنی رو تاتمی با مرا...
۲۱

me...رزمی یعنی استرس،رزمی یعنی درد،رزمی یعنی رو تاتمی با مرا...

اگر چیزی را میخواهی!هرگز تسلیم نشو!صبر کردن دشوار است.اما پش...
۵

اگر چیزی را میخواهی!هرگز تسلیم نشو!صبر کردن دشوار است.اما پش...

بی هیچ علت خاصی بذار بهت خوش بگذره، زندگی یعنی این...
۲

بی هیچ علت خاصی بذار بهت خوش بگذره، زندگی یعنی این...

به قلبت رجوع کناگر حالت خوبستبه باورهایت ایمان بیاوراگر حالت...
۶

به قلبت رجوع کناگر حالت خوبستبه باورهایت ایمان بیاوراگر حالت...

valleybaaaaaaalوالیبالیا کااااااامنت...
۲۳

valleybaaaaaaalوالیبالیا کااااااامنت...

ﭼﺘﺮ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ...!ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﻭﯾﻢ...ﻭﺑﮕﺬ...
۶

ﭼﺘﺮ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ...!ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﻭﯾﻢ...ﻭﺑﮕﺬ...

ﺁﻗﺎﯼ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻢﮔﻮﺵ ﮐﻦ، ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﻫﺎﯾﻢ ﮔﻮﺵ ﮐﻦﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻭ...
۳

ﺁﻗﺎﯼ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻢﮔﻮﺵ ﮐﻦ، ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﻫﺎﯾﻢ ﮔﻮﺵ ﮐﻦﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻭ...

دلم دوست داشتن می خواهدنه هر دوست داشتنیاز همان ها که می شود...
۶

دلم دوست داشتن می خواهدنه هر دوست داشتنیاز همان ها که می شود...