دقیقا نمیدونم باید از کجا شروع کنم.ولی بزارید اول از همه این...
۲۱

دقیقا نمیدونم باید از کجا شروع کنم.ولی بزارید اول از همه این...

کای با همون نگاه همیشگی بهش خیره شد-تا حالا بی‌حس شدی؟ 
کیون...
۷

کای با همون نگاه همیشگی بهش خیره شد-تا حالا بی‌حس شدی؟ کیون...

تولدت مبارک-♡•sgdHbd~                    ...
۲۱

تولدت مبارک-♡•sgdHbd~ ...

Everybody dies in their nightmares.. #aln.mhs #14jun #cy
۲۰

Everybody dies in their nightmares.. #aln.mhs #14jun #cy

و داد زد: "باور کنید. من زنده نیستم" من از ورای او تراکم تار...
۴۲

و داد زد: "باور کنید. من زنده نیستم" من از ورای او تراکم تار...

·سخت ترین بخش قضیه این بود که نه میتونستم به خودم امید داشته...
۴۰

·سخت ترین بخش قضیه این بود که نه میتونستم به خودم امید داشته...

می‌توانی آنقدر خسته باشی؛که خواب را..که کابوس را..حتی مرگ را...
۳۸

می‌توانی آنقدر خسته باشی؛که خواب را..که کابوس را..حتی مرگ را...

تمآم تنم درد میکُند؛سلول‌هآیم مدام تکه تکه می‌شوند؛می‌سوزند؛...
۷۵

تمآم تنم درد میکُند؛سلول‌هآیم مدام تکه تکه می‌شوند؛می‌سوزند؛...

بکیهون چرخید و درحآلی کع قطره‌های اشکش دیگه بدون وقفه میچکید...
۵۵

بکیهون چرخید و درحآلی کع قطره‌های اشکش دیگه بدون وقفه میچکید...

امکآن ندارد؛کسی تو رآ بیشتر از من دوست دآشته بآشد؛اصلاً حآضر...
۳۴

امکآن ندارد؛کسی تو رآ بیشتر از من دوست دآشته بآشد؛اصلاً حآضر...

سوخت؛نصفِ حرفهآیم در گلو؛امآ تو رآ؛هرچه می‌سوزَد گلویم،دوست ...
۴۱

سوخت؛نصفِ حرفهآیم در گلو؛امآ تو رآ؛هرچه می‌سوزَد گلویم،دوست ...

از یه جآیی به بعد؛خودت بآید به خودت بگی؛دووم بیآر...دووم بیآ...
۰

از یه جآیی به بعد؛خودت بآید به خودت بگی؛دووم بیآر...دووم بیآ...

خسته‌ام..خسته‌تر از تمآم آدم‌های این شهر..#...
۴۶

خسته‌ام..خسته‌تر از تمآم آدم‌های این شهر..#...

_ روزی میرسد کعاز خوآب بلند میشویو میبینی دیگر منی نیست؛دیگر...
۳

_ روزی میرسد کعاز خوآب بلند میشویو میبینی دیگر منی نیست؛دیگر...

.....#DeadBreaths#alone
۰

.....#DeadBreaths#alone

ویرآنم؛مگر نمی‌بینی صدآیم بم است؟!‌.... #‌‌DaedBreaths
۱

ویرآنم؛مگر نمی‌بینی صدآیم بم است؟!‌.... #‌‌DaedBreaths

_هنوز هم؛دلم تنگ می‌شودبرآی محضِ حرف‌زدنت..برآی تکآن‌تکآن خو...
۱۰

_هنوز هم؛دلم تنگ می‌شودبرآی محضِ حرف‌زدنت..برآی تکآن‌تکآن خو...

یه سآلگی پیجم مبآرک ×-×♡#HBDtoCHM:see-no-evil_monkey:    ...
۱۲۰

یه سآلگی پیجم مبآرک ×-×♡#HBDtoCHM:see-no-evil_monkey: ...

فآزتون چیِع؟اخم کُنع؛میگین چقد خودشو میگیرهع!!اخم نکُنع؛میگی...
۱۵۱

فآزتون چیِع؟اخم کُنع؛میگین چقد خودشو میگیرهع!!اخم نکُنع؛میگی...

این پیجم هم فآلو کنید از این به بعد اینجآ هم زیآد میآم@P.CH....
۶۴

این پیجم هم فآلو کنید از این به بعد اینجآ هم زیآد میآم@P.CH....