Saharr...

_Saharr_

حالیا خوش باش زانکه مقصود این است ...
#Bushehr

🌸🌸در این دنیا همه جور میشه باشی ولی تو ''مهربون''بودن رو انت...
۰

🌸🌸در این دنیا همه جور میشه باشی ولی تو ''مهربون''بودن رو انت...

پرم از درد اما ‌می‌خندمدردهایم دیدنی نیستلمس‌کردنی نیستشنیدن...
۲

پرم از درد اما ‌می‌خندمدردهایم دیدنی نیستلمس‌کردنی نیستشنیدن...

چه حس خوبی داره این عکس :smiling_cat_face_with_heart-shaped_...
۰

چه حس خوبی داره این عکس :smiling_cat_face_with_heart-shaped_...

:watermelon::watermelon::watermelon:
۰

:watermelon::watermelon::watermelon:

هندوانه‌ی رویاهایتان شیرینانار موفقیت‌هایتان پُر دانهپسته‌ی ...
۰

هندوانه‌ی رویاهایتان شیرینانار موفقیت‌هایتان پُر دانهپسته‌ی ...

:dancer::smiling_face_with_heart-shaped_eyes:
۱۲

:dancer::smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling...
۱

:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling...

کاکتوس_صبر_مقاومت
۰

کاکتوس_صبر_مقاومت

:white_medium_star::white_medium_star::white_medium_star:
۰

:white_medium_star::white_medium_star::white_medium_star:

#کنکور۹۸:loudly_crying_face::smiling_face_with_sunglasses:من...
۰

#کنکور۹۸:loudly_crying_face::smiling_face_with_sunglasses:من...

برای الا هم سوال شده بود ب راستی اشکالش چیست ک آدم احساساتی ...
۰

برای الا هم سوال شده بود ب راستی اشکالش چیست ک آدم احساساتی ...

#ب وقتِ زیست :worried_face::neutral_face::astonished_face::w...
۰

#ب وقتِ زیست :worried_face::neutral_face::astonished_face::w...

قسم بر ان شب معراج احمدعروج آسمان دارد شب قدردر رحمت تماشای ...
۰

قسم بر ان شب معراج احمدعروج آسمان دارد شب قدردر رحمت تماشای ...

آری، بشر موجود سرسختی‌ست. من تصور می‌کنم بهترین تعریفی کهمی‌...
۰

آری، بشر موجود سرسختی‌ست. من تصور می‌کنم بهترین تعریفی کهمی‌...

نشد بشم اون شازده اون مرد  #Shervin Hajipour
۰

نشد بشم اون شازده اون مرد #Shervin Hajipour

:heavy_black_heart::heavy_black_heart::heavy_black_heart:
۰

:heavy_black_heart::heavy_black_heart::heavy_black_heart:

جوان که بودم از مردم چیزی می خواستم که نمی توانستند بدهند: د...
۰

جوان که بودم از مردم چیزی می خواستم که نمی توانستند بدهند: د...

خوردنی طوری :face_savouring_delicious_food:
۰

خوردنی طوری :face_savouring_delicious_food:

#جشن فارغ التحصیلی:smiling_face_with_sunglasses::dancer:
۰

#جشن فارغ التحصیلی:smiling_face_with_sunglasses::dancer: