بیا که در غم عشقت مشوشم بی توبیا ببین که در این غم چه ناخوشم...
۳

بیا که در غم عشقت مشوشم بی توبیا ببین که در این غم چه ناخوشم...

#یهویی #دوست داشتنی #فقط #تو یی ....بقیه #فقط اداتو در میارن...
۱

#یهویی #دوست داشتنی #فقط #تو یی ....بقیه #فقط اداتو در میارن...

لینک گرکه بچه های هم میهن تو تلگرامو هر کی داره بفرسته لطفا ...
۰

لینک گرکه بچه های هم میهن تو تلگرامو هر کی داره بفرسته لطفا ...

#زندگی #من کلاً دو رنگه ........ #مشکی و #قهوه_ای .............
۰

#زندگی #من کلاً دو رنگه ........ #مشکی و #قهوه_ای .............

آیا از بچه های #هم_میهن کسی هست اینجا ؟؟؟؟؟؟؟؟ بچه های گروه ...
۰

آیا از بچه های #هم_میهن کسی هست اینجا ؟؟؟؟؟؟؟؟ بچه های گروه ...

#آدم #گاهی آنقدر #تنها می شود و با #خودش حرف می زند که تبدیل...
۵

#آدم #گاهی آنقدر #تنها می شود و با #خودش حرف می زند که تبدیل...

با #ناله ای از عمق #گلو میگویماز #آتش افتاده به #مو میگویمای...
۰

با #ناله ای از عمق #گلو میگویماز #آتش افتاده به #مو میگویمای...

فقط به #تربت اعلات، #سجده خواهم کردکه بنده‌ی تو نخواهد گذاشت...
۴

فقط به #تربت اعلات، #سجده خواهم کردکه بنده‌ی تو نخواهد گذاشت...

#طُ را نَشُد  #میرَوَم #خُودَم را #فَرامُوش کنم ........
۱

#طُ را نَشُد #میرَوَم #خُودَم را #فَرامُوش کنم ........

خالی از #معرفت و #مردی و رندی بوده #کوفه تا بوده پر از #اشعث...
۰

خالی از #معرفت و #مردی و رندی بوده #کوفه تا بوده پر از #اشعث...

هر کی عکاس این عکس ادمای توش یا کسی که این عکسا ساخته رو میش...
۴

هر کی عکاس این عکس ادمای توش یا کسی که این عکسا ساخته رو میش...