﹍﹍﹍﹍سحری‍ ﹍﹍﹍﹍﹍﹍وفادارے بـهـ یـهـ رابطـهـ ؛معرفتــ میخواد .....
۶

﹍﹍﹍﹍سحری‍ ﹍﹍﹍﹍﹍﹍وفادارے بـهـ یـهـ رابطـهـ ؛معرفتــ میخواد .....

یہ شبــــــــــ میاد کہ چشمامو میبندمــــــــــ?صبحـــــــــ...
۴

یہ شبــــــــــ میاد کہ چشمامو میبندمــــــــــ?صبحـــــــــ...

ﺍﯾــﻦ ﺭﻭﺯﻫــﺎ ﺩﻟــﻢ ﺍﺻــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ
 ﻓــﺮﯾــﺎﺩ ﺑــﺰﻧــﺪ؛
 ﺍﻣــﺎ...
۹

ﺍﯾــﻦ ﺭﻭﺯﻫــﺎ ﺩﻟــﻢ ﺍﺻــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻓــﺮﯾــﺎﺩ ﺑــﺰﻧــﺪ؛ ﺍﻣــﺎ...

دلم بدجووووووووووووور گرفته حالم خیلی بده خیلیییییییییی  بای...
۱

دلم بدجووووووووووووور گرفته حالم خیلی بده خیلیییییییییی بای...

سوختم خاکسترم را باد برد اولین عشقم مرا از یاد برد...!!!!سلا...
۳

سوختم خاکسترم را باد برد اولین عشقم مرا از یاد برد...!!!!سلا...

چرا من تو ویس یدونه دوستم ندارم عاخه ؟؟؟؟؟ حوصلم پوکید خب حت...
۲۳

چرا من تو ویس یدونه دوستم ندارم عاخه ؟؟؟؟؟ حوصلم پوکید خب حت...

ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯾﺖ ... ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ ؟.... ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ .. ﺁﻥ ...
۱

ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯾﺖ ... ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ ؟.... ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ .. ﺁﻥ ...

آی خدا دارم میپوکم دیگه :'(جیییییغ از دیروزه  دارم خر میزنم ...
۵۲

آی خدا دارم میپوکم دیگه :'(جیییییغ از دیروزه دارم خر میزنم ...

گفتـے نباشـے میـمیـ ـرَم 

الان کُجـاس قَبـ ـرِت؟!
۱

گفتـے نباشـے میـمیـ ـرَم الان کُجـاس قَبـ ـرِت؟!

+ چرا اُتاقت همیشه سردِ؟

- واقعا؟

+ آره انگار سردخونَستـ

...
۱

+ چرا اُتاقت همیشه سردِ؟ - واقعا؟ + آره انگار سردخونَستـ ...

+سیگار داری؟

-مگه سیگار میکشی؟

+خیلی وقته!

-فکر نمیکردم ه...
۱

+سیگار داری؟ -مگه سیگار میکشی؟ +خیلی وقته! -فکر نمیکردم ه...

- الـۅ...میشـہ امشـب بـرامݦ حـرف بزنے؟
+چے بگــمݦ اخــہ؟؟
- ...

- الـۅ...میشـہ امشـب بـرامݦ حـرف بزنے؟ +چے بگــمݦ اخــہ؟؟ - ...

#نَدارمِت

#عِیبی نَدارهـ 

#چَندسال بَعد

#یِکیو دارمـ

#هَ...
۱

#نَدارمِت #عِیبی نَدارهـ #چَندسال بَعد #یِکیو دارمـ #هَ...

وقتـی خـاکم میکنین 
دوپـاکت سیگار
تـو قَبـرم بْذاریـن 
شْب ا...

وقتـی خـاکم میکنین دوپـاکت سیگار تـو قَبـرم بْذاریـن شْب ا...

#دلـــمـــ  
#یـــکـــ 
#هـــیـــجـــانـــ 
#مـــیـــخـــواه...

#دلـــمـــ #یـــکـــ #هـــیـــجـــانـــ #مـــیـــخـــواه...

مَنْـــــ  دِلَـــــــمْ تَنْـــگْ میشهـــ
تـــــو  دِلِــــ...

مَنْـــــ دِلَـــــــمْ تَنْـــگْ میشهـــ تـــــو دِلِــــ...

+گف میمونہ
_موند؟
+(سکوت)....
_با توام دیوونہ
+من رفتم... 
_...
۴

+گف میمونہ _موند؟ +(سکوت).... _با توام دیوونہ +من رفتم... _...

-گِـریـه کَـردی؟

+هرشب گِـریـه میکنم...

-بعدش چــیــ؟

+یِ...

-گِـریـه کَـردی؟ +هرشب گِـریـه میکنم... -بعدش چــیــ؟ +یِ...

دُرُسـْتـِهـ
↫ لـَبـْخـَنـْـدْ غـَـمـٰارو مـیـپـوشـونـِهـ↬
ا...

دُرُسـْتـِهـ ↫ لـَبـْخـَنـْـدْ غـَـمـٰارو مـیـپـوشـونـِهـ↬ ا...

مـــنـــ هـــمـــونـــ دخـــتـــریـــ امـــ  کـــ صـــدایـــ...
۱

مـــنـــ هـــمـــونـــ دخـــتـــریـــ امـــ کـــ صـــدایـــ...