غشقم
۲

غشقم

زنـدگـی مـیچرخـه:heavy_large_circle:️ عِـین تـاس :game_die: ...
۹

زنـدگـی مـیچرخـه:heavy_large_circle:️ عِـین تـاس :game_die: ...

بخندوفراموش کن نزار بفهمن که بازم شکستی:new_moon_with_face:
۱

بخندوفراموش کن نزار بفهمن که بازم شکستی:new_moon_with_face:

همین که کسی اندازه من دوست نداره آرومم میکنه
۳

همین که کسی اندازه من دوست نداره آرومم میکنه

همه چی الکیه مثل حس تو به من:):unicorn_face:

همه چی الکیه مثل حس تو به من:):unicorn_face:

رفتم!چون هیچوقت ازم نخواستی بمونم

رفتم!چون هیچوقت ازم نخواستی بمونم

#setawre_sy#setawreh_sy#스타#artist#photo#pics #picture #pictu...

#setawre_sy#setawreh_sy#스타#artist#photo#pics #picture #pictu...

:girl::emoji_modifier_fitzpatrick_type-3::deciduous_tree::mo...
۱

:girl::emoji_modifier_fitzpatrick_type-3::deciduous_tree::mo...

به هرکس دل سپردم بی وفا شدچون پابندش شدم از من جدا شدنمیدانم...
۱

به هرکس دل سپردم بی وفا شدچون پابندش شدم از من جدا شدنمیدانم...