#شهیدانه 🕊کاش می‌شد عاشقانه❤️ فهمیـدتا #عاشقانه پـرواز🕊 کرد|...
۲

#شهیدانه 🕊کاش می‌شد عاشقانه❤️ فهمیـدتا #عاشقانه پـرواز🕊 کرد|...

آی بشریت... .                        ...
۳

آی بشریت... . ...

#TheGreatkhamenei

#TheGreatkhamenei

🔴سید حسن نصرالله: لبنانی های مستقر در ایران برای مقابله با و...
۱

🔴سید حسن نصرالله: لبنانی های مستقر در ایران برای مقابله با و...

سردار عشق بگو چگونه یا محول الحول و الاحوال را خواندی و خدا ...
۲

سردار عشق بگو چگونه یا محول الحول و الاحوال را خواندی و خدا ...

#کرونا_را_با_مدد_الهی_شکست_میدهیم

#کرونا_را_با_مدد_الهی_شکست_میدهیم

🔴هر کاری دلتان خواست کردید؛ خدماتی بخش قرنطینه بیمارستان‌ها ...

🔴هر کاری دلتان خواست کردید؛ خدماتی بخش قرنطینه بیمارستان‌ها ...

🔴 تحلیل کوتاه/ آیا نخست وزیر جدید عراق می ماند؟دو اتفاق امرو...
۳

🔴 تحلیل کوتاه/ آیا نخست وزیر جدید عراق می ماند؟دو اتفاق امرو...

🔴 انتقال کرونااستان یوهان مرکز تفریحی و مهاجرپذیره و توریستی...

🔴 انتقال کرونااستان یوهان مرکز تفریحی و مهاجرپذیره و توریستی...

زو ژنگ کارگردان و بازیگر مشهور چینی، ۲ میلیون و۱۰۰ هزار دلار...

زو ژنگ کارگردان و بازیگر مشهور چینی، ۲ میلیون و۱۰۰ هزار دلار...

#اسرائیل تو هفته گذشته به کشورای مختلف التماس کرده برامون ما...
۱

#اسرائیل تو هفته گذشته به کشورای مختلف التماس کرده برامون ما...

🔸 تصویری از اقامه نماز جماعت پزشکان و پرستاران خط مقدم مبارز...
۱

🔸 تصویری از اقامه نماز جماعت پزشکان و پرستاران خط مقدم مبارز...

خدایا این ننگ را کجا برم سردارم ارزوی مرگ می کند
۱

خدایا این ننگ را کجا برم سردارم ارزوی مرگ می کند

وقتی سردار ما آرزوی مرگ می کند؛من یک کارگرم و در جنوب مشغول ...
۱

وقتی سردار ما آرزوی مرگ می کند؛من یک کارگرم و در جنوب مشغول ...

عین الاسد = عین الاشد
۱

عین الاسد = عین الاشد

#فعلن یک سیلی

#فعلن یک سیلی

الی بیت المقدس

الی بیت المقدس