ع-ص

a.saleh

امتیاز
216670
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
7

تمام ترسم از این است که یک شب بخواهی که به خوابم بیایی و منه...

1

شهـــــــاﻣﺖ ﻣﯿﺨــــــــــﻮﺍﻫﺪ .. ..ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ...شــ...

2

http://dl.radiojavanmusic.com/1394/10/16/Reza%20Yazdani%20-%...

34

سلامتے روزاے بےکسےروزایے که درو دیوار ھم دلشون به حالت میسوز...

5

ﺗﻨﻬﺎﯾــــــــــــــــــﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍطـــــــــــــــ...

20

تو یادت نیست ولی من خوب به خاطر دارم کهبرای داشتنت ، دلی را ...

3

√ بـَـعضے حــَــــــــــرفارو نـِـمیشـِـہ گــُـفت√ بایـَــد ...

3

ﻣﻦ ﺁﺭﺍﻣﻢ ... ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﻡ ...ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﻡ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ...

4

آنقدر دوسش دارم کہ حتے اگر بِهَم نرسی...

3

..ﺯﯾﺎﺩ ﺟــــــﺪﯼ ﻧﮕﯿﺮﺣﺎﻝِ ﺧﺮﺍﺑـــــــﻢ ﺭﺍ !ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺎﺯ ﻫــــﻢ ﻣ...

4

مثه امشب من~_~

1

- ⇦ﺭﻭﯼ ﯾﻚ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﯽ ﺧﻂ •••↯⇦ﺣﺮﻓﺎﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑــــــــﺖ↯⇦ﺭﻭﯼ ﺳﺮ...

23

✘بــــــــــگـــــــــم✘ از چی از کجـــــــــــاش...

1

http://www.s4.topseda.ir/94/music/10/14/Alishmas%20%26%20Meh...

50

هعی):'

2

ایـن روزهابُـرد با کســی اســت که بــی رحـم باشـد ،از دلــت ...

3

شـُـــدَم مِثــلِ دَریــاچــه ی اُرومیـــه!!!⇜ شــــــــــــ...

7

هعی امتحان هعیی~_~