بابای ساینا

abdolrasool

مهندس عمران.
عاشق زندگی با زنم و دخترم.

آقای چکشی من متاسفم که این مطلب پودر کردن پسرا توسط دخترا رو...
۳۰

آقای چکشی من متاسفم که این مطلب پودر کردن پسرا توسط دخترا رو...

ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺍﻡ...ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻡﺍﻣﺎﺍﺷﻚ ﻧﻤﻴﺮﻳﺰﻡﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍ...
۱۱

ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺍﻡ...ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻡﺍﻣﺎﺍﺷﻚ ﻧﻤﻴﺮﻳﺰﻡﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍ...

یا ابالفضل (ع)
۴

یا ابالفضل (ع)

ما نسل بوسه هاي خياباني هستيم...نسل خوابيدن با اس ام اس...نس...
۱۱

ما نسل بوسه هاي خياباني هستيم...نسل خوابيدن با اس ام اس...نس...

ماه رمضان بر همه دوستان عزیز مبارک.
۱۳

ماه رمضان بر همه دوستان عزیز مبارک.

. "دیدن هربامداد اتفاق ساده ای نیست"خوشایندست وتکرار ناپذیر ...
۱۷

. "دیدن هربامداد اتفاق ساده ای نیست"خوشایندست وتکرار ناپذیر ...

ﻣﯽ ﺷﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻨﺪﺍﺯﯼﻭﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯽ...
۹

ﻣﯽ ﺷﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻨﺪﺍﺯﯼﻭﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯽ...

ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮﺩ ؟!!ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﻭﺳﺘﻢ ؛ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻋﺸﻘﻢ !

ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮﺩ ؟!!ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﻭﺳﺘﻢ ؛ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻋﺸﻘﻢ !

ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮﺩ ؟!!ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﻭﺳﺘﻢ ؛ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻋﺸﻘﻢ !
۴

ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮﺩ ؟!!ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﻭﺳﺘﻢ ؛ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻋﺸﻘﻢ !

مژده اي دل که شب نيمه شعبان آمدبر تن مرده و بي جان جهان جان ...
۲۴

مژده اي دل که شب نيمه شعبان آمدبر تن مرده و بي جان جهان جان ...

ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﯾﻢ. . .ﺭﻭﯼ ﺗﻦ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ. . .ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻤﺎ...
۱۵

ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﯾﻢ. . .ﺭﻭﯼ ﺗﻦ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ. . .ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻤﺎ...

مواظب گرمای دلت باش تا کاری که زمستان با زمین کرد زندگی با د...
۱۵

مواظب گرمای دلت باش تا کاری که زمستان با زمین کرد زندگی با د...

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺩآﻭﺭﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺱ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎ...
۵

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺩآﻭﺭﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺱ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎ...

عزیز بابا ساینااومده همین الان جای باباش بگیره.(دفتر شرکت)
۳۸

عزیز بابا ساینااومده همین الان جای باباش بگیره.(دفتر شرکت)

ﺁﺭﯼ ﺗﻮ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﭘﻨﺠﺮﻩ ، ﻓﮑﺮ ، ﻫﻮﺍ ، ﻋﺸﻖ...
۱۷

ﺁﺭﯼ ﺗﻮ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﭘﻨﺠﺮﻩ ، ﻓﮑﺮ ، ﻫﻮﺍ ، ﻋﺸﻖ...

ﺣﻀﻮﺭ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﺎﺩﻭﯾﯽ ﻧﻬﺎ...
۱۲

ﺣﻀﻮﺭ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﺎﺩﻭﯾﯽ ﻧﻬﺎ...

کفشهای خانوادگیمون.حرم حضرت معصومهجهت مسابقه عکاسی کفش.
۲۹

کفشهای خانوادگیمون.حرم حضرت معصومهجهت مسابقه عکاسی کفش.

دخترم ساینا
۳۸

دخترم ساینا