واقعا تاثیر گذاره ...یا هدف چیز دیگه ای ...معاینه فنی جهت ال...
۵

واقعا تاثیر گذاره ...یا هدف چیز دیگه ای ...معاینه فنی جهت ال...

دوستان این لایک نمیخواد فقط خواهش میکنم با شیر کردن باعث معر...
۱۰

دوستان این لایک نمیخواد فقط خواهش میکنم با شیر کردن باعث معر...

یکی از زیباترین خلقت خداوند پرندگان هستند ...
۴

یکی از زیباترین خلقت خداوند پرندگان هستند ...

میخواد لایکش کنن ..کامنت فراموش نشه
۳

میخواد لایکش کنن ..کامنت فراموش نشه

عشق من با من باش
۱

عشق من با من باش

کاش همیشه اینجوری باشه
۲

کاش همیشه اینجوری باشه

عمرت مثل گل نباشه ...زندگیت گلبارون
۴

عمرت مثل گل نباشه ...زندگیت گلبارون

تقدیم به شما
۳

تقدیم به شما

بدون هیچ اعتراضی
۲

بدون هیچ اعتراضی

بی تعارف

بی تعارف

خونه درختی دلت..... پر عشق
۲

خونه درختی دلت..... پر عشق

خدا رو شکر این مشگل خانوما هم حل شد ....
۶

خدا رو شکر این مشگل خانوما هم حل شد ....

بیخود نیست اینقدر من طبیعت دوست دارم
۱

بیخود نیست اینقدر من طبیعت دوست دارم

ادمهای که هنوز بوی ادمیت میدن .دوست دارم مادر
۱

ادمهای که هنوز بوی ادمیت میدن .دوست دارم مادر

رد پای عشق تو زمستون بیشتر از همه فصل هاس
۱

رد پای عشق تو زمستون بیشتر از همه فصل هاس

موتوری

موتوری

دلا خو کن به تنهایی
۲

دلا خو کن به تنهایی

بازی رنگ بازی
۲

بازی رنگ بازی

بازی با مرگ زندگی

بازی با مرگ زندگی

بازی رنگ بازی افکار
۱

بازی رنگ بازی افکار