#نداند به جز ذات پروردگار #که فردا چه بازی کند روزگار:tulip:...
۱

#نداند به جز ذات پروردگار #که فردا چه بازی کند روزگار:tulip:...

ای حال نامعلـومـ ، آرامـ بـاش آرام
۴

ای حال نامعلـومـ ، آرامـ بـاش آرام

ســـــــــلامـ....:smiling_face_with_sunglasses::raised_hand...
۹

ســـــــــلامـ....:smiling_face_with_sunglasses::raised_hand...

بعضی شبا،همه ی دردات، دلتنگی هات، دلشکستگی هاتروی سرت خراااا...
۱

بعضی شبا،همه ی دردات، دلتنگی هات، دلشکستگی هاتروی سرت خراااا...

پـــدرمـ...∞:heavy_black_heart:اولــینـ مــردے اســـت ڪهـ از...
۵

پـــدرمـ...∞:heavy_black_heart:اولــینـ مــردے اســـت ڪهـ از...

:two_hearts:مرد ها خیلی هم خوبند ... دوست داشتنی و مهربان .....
۲

:two_hearts:مرد ها خیلی هم خوبند ... دوست داشتنی و مهربان .....

ﺑﺎ ﺗـﻮ ﻫـﺴــﺘﻢ ﺳﻬـــﺮﺍﺏ . . .ﺗﻮ ﮐـﻪ ﮔـﻔﺘﯽ : : :" ﮔـﻞ ﺷـﺒﺪﺭ ﭼ...
۱۱

ﺑﺎ ﺗـﻮ ﻫـﺴــﺘﻢ ﺳﻬـــﺮﺍﺏ . . .ﺗﻮ ﮐـﻪ ﮔـﻔﺘﯽ : : :" ﮔـﻞ ﺷـﺒﺪﺭ ﭼ...

ڪــاش ••• دلــتنـــگــے ••• یــڪ بــیــمــارے بـــود ..بــسـ...
۳

ڪــاش ••• دلــتنـــگــے ••• یــڪ بــیــمــارے بـــود ..بــسـ...

وقتی کسی، ناگهانی وارد زندگیت می شه، باید همیشه آماده باشی ت...
۳

وقتی کسی، ناگهانی وارد زندگیت می شه، باید همیشه آماده باشی ت...

والله بخدا...:smiling_face_with_smiling_eyes::white_smiling_...
۱۲

والله بخدا...:smiling_face_with_smiling_eyes::white_smiling_...

:four_leaf_clover:کلنا فداک یا زینب (س):four_leaf_clover::su...
۵

:four_leaf_clover:کلنا فداک یا زینب (س):four_leaf_clover::su...

:four_leaf_clover:پست خیلی ویژه:four_leaf_clover::sunflower:...
۳

:four_leaf_clover:پست خیلی ویژه:four_leaf_clover::sunflower:...

:four_leaf_clover:...برای بهداد سلیمی عزیز...:four_leaf_clov...
۸

:four_leaf_clover:...برای بهداد سلیمی عزیز...:four_leaf_clov...

↯↯خدایا↯↯خطا ازمن است...میدانم... ازمن ڪہ سالهاستگفتہ ام "ای...

↯↯خدایا↯↯خطا ازمن است...میدانم... ازمن ڪہ سالهاستگفتہ ام "ای...

:large_red_circle::heavy_large_circle::large_red_circle::hea...

:large_red_circle::heavy_large_circle::large_red_circle::hea...

چطور دلت می آید بانو؟چطور دلت می آید اول زن بودنت به چشم بیا...

چطور دلت می آید بانو؟چطور دلت می آید اول زن بودنت به چشم بیا...

:rose::rose:بانو...حجابترمز ورود به توست! رمز ورودت با آرایش...
۳

:rose::rose:بانو...حجابترمز ورود به توست! رمز ورودت با آرایش...

دنیا میگذره...سختیاشم میگذره..اما آخرت همیشه هست...توانشو دا...
۴

دنیا میگذره...سختیاشم میگذره..اما آخرت همیشه هست...توانشو دا...

سعی کنیم نگاه خدا دنبالمون باشه نه نگاه چشمان هیز
۳

سعی کنیم نگاه خدا دنبالمون باشه نه نگاه چشمان هیز

هه...حکایت خیلیاســت...میگمآامام زمان به چی دلخوش کنه بخواد ...
۱۰

هه...حکایت خیلیاســت...میگمآامام زمان به چی دلخوش کنه بخواد ...