چه دور بازویی
۱

چه دور بازویی

بوفف

بوفف

وای خدا

وای خدا

اینم پسر خالن

اینم پسر خالن

اینم اسب ترکمنن
۲

اینم اسب ترکمنن

این اسب کرد لاینین برا دوستمه
۲

این اسب کرد لاینین برا دوستمه

اینم سگ دارگونم

اینم سگ دارگونم

اینم دوست سگ بازمونه

اینم دوست سگ بازمونه

اینم توشه

اینم توشه

اینم ماشینمه می خوام بفروشمش

اینم ماشینمه می خوام بفروشمش

این سگ سرابم خیلی جیز توپیه

این سگ سرابم خیلی جیز توپیه

.جه ساعتیه

.جه ساعتیه

اینم بازیه ولی این ماشین و دوستم داره

اینم بازیه ولی این ماشین و دوستم داره

بهبه

بهبه

این  از اون بجه لاتی یاست

این از اون بجه لاتی یاست

اینم مکلارن بابام

اینم مکلارن بابام

این سوزوکی جاده ابهر زنجان

این سوزوکی جاده ابهر زنجان

اینم منو داش مهدی

اینم منو داش مهدی

اینم طلای من خیلی  توپ

اینم طلای من خیلی توپ