8

#مرا درمیان روزهای خسته ات پیدا خواهی کردوقتی که شانه هیچکس ...

1

#با او چگونه می‌گذرد...که با من نمی گذشت .‌!@aeineh_doost #د...

#از جوانی گله دارم زجهانت سیرم ...@aeineh_doost#جوانی#جهان_ه...

1

تو که میگفتی جایی واسه رفتن نداری ..!!بگو ببینم الان کجایی ....

2

به هراسمی بخوانمت میشی مظهر عشق و مهر و وفا...دردت بجون آدما...

دلتنگتم روانی....

عشقهای جاودانه وماندگار متعلق به دلهایی هست که حرمت عشق را ن...

2

افسوس وصد افسوس ...

1

گاهی بیا به آرامگه واژه های مناینجا دلی برای دوستداشتنت پر ک...

1

حس و حالمو فقط یه عاشق واقعی میتونه درک کنه وبفهمه....𝒓𝒆𝒛𝒂.𝒓...

آدما همدیگه رو گم کردن ...گمن ... یا بهتر بگم سردرگمن...میدو...

1

عادت کرده بود قبل از خواب برایش شعر بخوانمیکجوری عادت کرده ب...