مردم چی شد که از این شخص ترسیدید ؟

مردم چی شد که از این شخص ترسیدید ؟

احمدی نژاد و طرفداران فعلی او

احمدی نژاد و طرفداران فعلی او

حقیقت درگیری در سراوان
۲

حقیقت درگیری در سراوان

سوار بر موج دروغ
۱

سوار بر موج دروغ

آمریکای دروغین

آمریکای دروغین

دست بوسی فرح
۵

دست بوسی فرح

رسانه های دشمن

رسانه های دشمن

ناموس ۲ دلاری

ناموس ۲ دلاری

کمک به حیوانات با پول دزدی
۲

کمک به حیوانات با پول دزدی

رژیم احمق ها
۶

رژیم احمق ها

ولنتاین چیست یا کیست
۲

ولنتاین چیست یا کیست

چرا هزینه ولنتاین رو صرف امور خیریه نمیکنید؟
۱۵

چرا هزینه ولنتاین رو صرف امور خیریه نمیکنید؟

یک بام و دو هوا از رسانه های مزدور
۸

یک بام و دو هوا از رسانه های مزدور

ایران در ۲۲ بهمن
۱

ایران در ۲۲ بهمن

منو داماد کنید
۲

منو داماد کنید

عزت دست خداست...

عزت دست خداست...

اتحاد مردم ایران و عراق
۵

اتحاد مردم ایران و عراق

تحریم پنیر ایرانی

تحریم پنیر ایرانی