ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را رفیق و مونس شد نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد #حافظ‌جان

ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را رفیق و مونس شد نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد #حافظ‌جان

خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند . . . #حافظ

خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند . . . #حافظ

روزَت بستودم و نمی‌دانستم شب با تو غنودم و نمی‌دانستم ظن بُرده بدم به خود که من، من بودم من جمله تو بودم و نمی‌دانستم . . . #مولانا #طاعات_قبول 🌹 #التماس_دعا 🙏🏻

روزَت بستودم و نمی‌دانستم شب با تو غنودم و نمی‌دانستم ظن بُرده بدم به خود که من، من بودم من جمله تو بودم و نمی‌دانستم . . . #مولانا #طاعات_قبول 🌹 #التماس_دعا 🙏🏻

آرامش است، عاقبتِ اضطراب ها . . .

آرامش است، عاقبتِ اضطراب ها . . .

ما به داغ عشقبازی ها نشستیم و هنوز چشم پروین همچنان چشمک پرانی می کند

ما به داغ عشقبازی ها نشستیم و هنوز چشم پروین همچنان چشمک پرانی می کند

‌ هر که باران باشد، رویِ چشمِ همه ی پنجره‌ها جا دارد . . .

‌ هر که باران باشد، رویِ چشمِ همه ی پنجره‌ها جا دارد . . .

ای کاش می‌توانستم در دل جهانِ بچه‌ام جای آرامی بگیرم. می‌دانم که جهان‌اش ستاره‌هایی دارد که با او حرف می‌زنند و آسمانی که روی صورت‌اش خم می‌شود. ای کاش می‌توانستم در راهی که از جانِ ...

ای کاش می‌توانستم در دل جهانِ بچه‌ام جای آرامی بگیرم. می‌دانم که جهان‌اش ستاره‌هایی دارد که با او حرف می‌زنند و آسمانی که روی صورت‌اش خم می‌شود. ای کاش می‌توانستم در راهی که از جانِ کودک می‌گذرد و به آن سوی تمامیِ مرزها می‌رسد سفر کنم. آن‌جا که عقل از ...

مراقب شمعدانی هایت باش! اردیبـهشــــت، ماهِ عاشقیهای بی ملاحظه است...🌷

مراقب شمعدانی هایت باش! اردیبـهشــــت، ماهِ عاشقیهای بی ملاحظه است...🌷

ما نمی‌گوئیم سائل در مَزَن؟ چون زدی این دَر ، دَرِ دیگر مَزَن . . . #پروین_اعتصامی

ما نمی‌گوئیم سائل در مَزَن؟ چون زدی این دَر ، دَرِ دیگر مَزَن . . . #پروین_اعتصامی

یک شیر خودشو نگران نظرات گوسفندها نمیکنه Game of Thrones

یک شیر خودشو نگران نظرات گوسفندها نمیکنه Game of Thrones

زنی بود اصیل، میانِ انبوهی زنانِ مصنوعی . . . 🌹 #نزار_قبانی

زنی بود اصیل، میانِ انبوهی زنانِ مصنوعی . . . 🌹 #نزار_قبانی

🤦🏻‍♂️

🤦🏻‍♂️

سر مغرور من ! با میل دل باید کنار آمد که عاقل آن کسی باشد که با دیوانه می سازد #فاضل_نظری

سر مغرور من ! با میل دل باید کنار آمد که عاقل آن کسی باشد که با دیوانه می سازد #فاضل_نظری

به انتظار نبودی، زِ انتظار چه دانی؟ تو بیقراریِ دل های بی قرار چه دانی ؟...🌷

به انتظار نبودی، زِ انتظار چه دانی؟ تو بیقراریِ دل های بی قرار چه دانی ؟...🌷

و من به دیدن تو چنان در آینه ات مشغولم که جهان از کنارم می گذرد بی آنکه سر برگردانم . . . 🌷

و من به دیدن تو چنان در آینه ات مشغولم که جهان از کنارم می گذرد بی آنکه سر برگردانم . . . 🌷