ahmadmmm

امتیاز
3670
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

من با شما قهرم

خونوادگی

این دوتارو

خواستن توانستن است

چ خستست

1

میزارین شمارو بخورم آخه گرسنمه

وای میخان ما رو بخورن

نگا ویسگونیا

2

بدبخت چپ کرده

1

چ نازه

ای وای بابام اومد

،،،،،......