اهورا

ahoora48

اسکیت سوار و اسکی باز

امتیاز
37340
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
5

امروز تولد گورش بزرگ مبارک باشه

9

زاد روز کوروش کبیر 7آبان مبارک

1

شنقل و اسکل

1

7آبان تولد کوروش. مبارک با ددددددددددددددددددددددددددددددددد...

1

7آبان تولد کوروش کبیر مبارک باد دددددددددددددددددددددددددددد...

1

به خدا نمیدونه

خودتان بگوئید آره یا نه

و حال این دونفر رو بهتون معرفی می کنم @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@...

خلاقیت 2

1

خلاقیت

3

واقعا همونطوره که حاج آقا می که

هر کسی؟؟؟؟؟؟؟؟

بلا نسبته بعضی ااااااا