❤❤احسان❤❤ehsan1990

ahsan1990

ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩﻡ
ﻭ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻧﻪ ﺣﺲ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﯼ
ﻭ ﻧﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻟﺐ
ﻭﻟﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﯼ
ﺩﺭ ﻭﺍﮊﻩ ، ﻭﺍﮊﻩ ﯼ ﺷﻌﺮ ﻫﺎﯾﻢ

امتیاز
176060
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
2

:crown: Arash :crown::سیگارت را دود کن رفیقاین جماعت اگر مید...

2

ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﻭﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻡﺩﺭﻟﺤﻈﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐِﺸﻤﺖ ﺗﻨﮓ ﺩﺭ ﺑﻐﻞ...

7

ﺑﺎﻧﻮﯼ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﯼ ﻣﻦ .....ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻗﺎﯾﻖ ﺗﻨﻬﺎ...

2

ﺑﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻡ ﻧﺨﻨﺪﮐﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺮﺍﺑﻪﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻢﺍﺯ ﺳﺮ...

8

همیشع یکی هس که با خندع هاش مارو بیشتر از یع جک میخندونههمیش...

7

ﺩِﻟــﻢ ﺑﮧ ﭼـﮯ ﺧُـﻮﺵ ﺑﺂﺷـــﮧ ﺗﻮﻣَـﺠﺂﺯﮮﺑﮧ ﺭُﻓﻘـﺂﯾﮯ ڪــﮧ ﺗﺂ ﻧَـ...

18

ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻡﮐﮧ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﯾﺸﮧ ﮮ ﺧﻮﺩ ﺣﺒﺲ ﺷﻮﻡﺩﻝﺑﮧ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﺍﮮ ﺧﯿﺎﻟﮯ ﻧﺪ...

15

ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺗﺨﺖﺍﮔــﺮ ﺭﻭﺯﮮﺗﺼــﺎﺩﻓــﮯﺍﺯ ﮐـﻨـﺎﺭﻡﺭﺩ ﺷﺪﮮﺳﻌﯽﻣﯽ ﮐﻨﻢﺁﻧﻘﺪﺭ ...

9

ﺭﻓﺘــــــــﯽ ..ﺩﺭﺳﺖ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻛـــــﺔ ..ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﺭﺍ ﺍﻋﺘﺮ...

6

ﻭﻗﺖِ ﺭﻓﺘﻦﻣﺮﺍ ﺑﺒـــــــــﻮﺱﮐﻤﮏ ﮐﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﺑﺎ ﺗﻨﻬـــــــﺎﯾﯽ ﺍ...

10

جای دوستان خالی ی شب باحال بیادموندنی

4

سر پل صراطیقه ات را می گیرمنترسمی خواهم آخرین لحظه همببوسمت.

19

عشقم.....

4

ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﻡ !!!ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ...ﺗﻤﺎﻡ ﻏﻤﻬﺎ ﻭ ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ...ﺗ...

1

بـاور کنایـن ها بهانه نیستبدون تو...دستم به زندگی کردن نمیـر...

15

سلام بعدازدوری3ماهی اونم ب دلیل امتحانات .دانشگاه اینم ی پست...

15

چقدر خوبه آدم یکیرو #دوست داشته باشه♥️نه به خاطره اینکه #نیا...

5

??بــــــهـــــش گـــــــــــفـــتــم دســتــتــو✋ بـــــزار...

2

ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺻﺪﺍﺕ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﺤﻀﻪﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺍﺭﺯﻩﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﻟ...

18

#دی ماهی