سلام به عشق

ali.reza.p

خواهانم ویسگونی هامطالب مخالف فکرشون روحذف نکنن.واقعا اگر به دانستن مردم اعتقاد دارید.

دلواپسان حتما حرفی برای گفتن دارند‌ایران ردیف ۱۱۰...!!!!!
۴

دلواپسان حتما حرفی برای گفتن دارند‌ایران ردیف ۱۱۰...!!!!!

حجابی که دلی باشد..مثلا

حجابی که دلی باشد..مثلا

این از اتحاد مردم ایرانه این اتحاد با حرفهای تندروانه اقتدار...
۱

این از اتحاد مردم ایرانه این اتحاد با حرفهای تندروانه اقتدار...

مجلسی که نماینده مردم باشدو پژواک واقعی صدای مردم
۱۰

مجلسی که نماینده مردم باشدو پژواک واقعی صدای مردم

عمداً جوابت را نمیدهمتا هی صدایم بزنیهی سراغم را بگیریو هی ح...

عمداً جوابت را نمیدهمتا هی صدایم بزنیهی سراغم را بگیریو هی ح...

وقتی هدف وسیله را توجیه می کند.برادر پوتین دیگه کجای دلمون ب...
۸

وقتی هدف وسیله را توجیه می کند.برادر پوتین دیگه کجای دلمون ب...

عابربانک بیش از۴۰سال قبل...فکر می کردیم ما مخترع تکنولژی هست...

عابربانک بیش از۴۰سال قبل...فکر می کردیم ما مخترع تکنولژی هست...

خانه ای خواهم ساخت فرزندم از دستانم.

خانه ای خواهم ساخت فرزندم از دستانم.

لبخندت دنیای من است.
۱

لبخندت دنیای من است.

با همت جانفشانی تعقل.. باکری ها و همت ها و بسیجیان مخلص باز ...
۲

با همت جانفشانی تعقل.. باکری ها و همت ها و بسیجیان مخلص باز ...

این دیگه کجای دلمون بزاریم.پلیس کره خر کش!!!

این دیگه کجای دلمون بزاریم.پلیس کره خر کش!!!

باز هم حذف باز هم سانسور
۱

باز هم حذف باز هم سانسور

تسلیت باد که چهل روز گذشت از شهادت جگر گوشه نبی اکرم (ص)

تسلیت باد که چهل روز گذشت از شهادت جگر گوشه نبی اکرم (ص)

بی خودی نبود نمایشگاه رو تحریم کرده بودند.
۱۰

بی خودی نبود نمایشگاه رو تحریم کرده بودند.

Ⓜ️Ⓜ️Ⓜ️ نامه اعتراضی جمعی از طنزپرد‌ازان به رئیس مجلسوحید‌ می...

Ⓜ️Ⓜ️Ⓜ️ نامه اعتراضی جمعی از طنزپرد‌ازان به رئیس مجلسوحید‌ می...

ما تو را برای ایران نساختیم ولی من گفتم شما امثال من زیاد دا...

ما تو را برای ایران نساختیم ولی من گفتم شما امثال من زیاد دا...

آرزو بر جوانان عیب نیست آقای شریعت مداری فقط ۸۸روز ادعای شما...
۱

آرزو بر جوانان عیب نیست آقای شریعت مداری فقط ۸۸روز ادعای شما...

چاقوکش دلواپس.عامل حمله به آذر منصوری.
۲

چاقوکش دلواپس.عامل حمله به آذر منصوری.

والاگهر نقدی!!!
۷

والاگهر نقدی!!!